Projekt edukacyjny "Koleją po wiedzę"

19 października 2017 r. rozpoczynamy kolejną edycję projektu edukacyjnego dla uczniów klas VII pt.: „Koleją po wiedzę”.

 

Stacja Muzeum podjęła współpracę z Komendą Stołeczną Policji i Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie przy realizacji projektu profilaktycznego z zakresu propagowania zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania w środkach komunikacji publicznej pn.: „Bezpieczny i kulturalny pasażer”. Działania skierowane są do uczniów szkół gimnazjalnych z terenu dziewięciu powiatów okołowarszawskich i m.st. Warszawy.

W trakcie zajęć będą omawiane zagadnienia związane z bezpieczeństwem w środkach komunikacji kolejowej i na dworcach, zagrożenia występujące na przejazdach kolejowych oraz zasady udzielania pierwszej pomocy.O terminie udziału w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Informacje i zapisy:
Dział Edukacji
tel. +48 22 620 04 80 wew. 106
e-mail: edukacja@stacjamuzeum.pl