Ciasteczka! Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony stacjamuzeum.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka Prywatności

Ok, zamknij

Zachęcamy do skorzystania z realizowanego przez Urząd m.st. Warszawy projektu „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą”. Jest to projekt dofinansowania udziału uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w wydarzeniach kulturalnych, naukowych oraz sportowych.

Podnoszenie kompetencji uczniów warszawskich szkół w obszarach: kultury, nauki, techniki i sportu.
Podnoszenie kompetencji społecznych i obywatelskich, w tym związanych ze wzrostem zainteresowania Warszawą.
Przygotowanie dzieci oraz młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, naukowym i sportowym Warszawy.
Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej.
Wsparcie działalności dydaktycznej, wychowawczej, kulturalnej, sportowej realizowanej przez szkoły.
Uatrakcyjnienie oferty zajęć wspierających rozwój talentów i zainteresowań uczniów.

Ofertę Stacji Muzeum oraz więcej informacji o projekcie znajdziecie tutaj: www.klasawwarszawie.waw.pl

Z projektu korzystają również uczniowie zamieszkujący poza terenem Warszawy, ale uczęszczający do szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę.

Informacji na temat sposobów wykorzystania środków finansowych z projektu udziela:
Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
Nr tel: 22 44 33 518