III. Po Torach W Przeszłość Ziemi Sochaczewskiej

W trzecim bloku tematycznym Po torach w przeszłość ziemi sochaczewskiej pragniemy zaprosić w niezwykłą podróż w czasie do zamierzchłych czasów naszej małej ojczyzny.

 

 

 

Zajęcia wpisują się w nurt edukacji regionalnej, która w ostatnich czasach zaczęła być co raz mocniej akcentowana w programach nauczania. Edukacja regionalna jest złożonym procesem nauczania i wychowania, który związany jest z określonym fragmentem przestrzeni geograficznej – regionem i zamieszkującą go ludnością. Celem lekcji muzealnych jest przyswojenie przez uczestników podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich ich doświadczeniom oraz kształtowanie postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Dzięki lepszemu poznaniu własnego regionu wśród uczestników rozbudzany jest patriotyzm, przywiązanie do lokalnej tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego. Zaletą zajęć jest to, że są one indywidualnie dostosowywane w zależności od miejsca pochodzenia uczestników.

 

 

 

Lekcje odbywają się w Skansenie Lokomotyw i sali edukacyjnej Centrum Edukacyjno – Turystycznego.

 

 

1. Po torach w przeszłość ziemi sochaczewskiej: Twoja mała ojczyzna

 

 

 

Lekcja w przystępny sposób przybliży uczestnikom historię, zwyczaje i tradycje Sochaczewa oraz ziemi sochaczewskiej, czyli ich małej ojczyzny. Zajęcia są swoistą podróżą w czasie, kiedy w zamku mieszkali książęta i księżniczki, a szlaki przemierzali rycerze w zbrojach. Podczas zajęć będzie można zapoznać się z dawnym ubiorem, uzbrojeniem, czy muzyką. Zostaną zaprezentowane najważniejsze historyczne obiekty regionu, jak zamek książąt mazowieckich w Sochaczewie czy kościół w Brochowie oraz wybitne postacie związane z ziemią sochaczewską jak Fryderyk Chopin. W oparciu o pomoce dydaktyczne zostaną wyjaśnione m. in. takie pojęcia, jak miejsce zamieszkania, a miejsce urodzenia, mała ojczyzna, czy patriotyzm lokalny.

 

Lekcja przeznaczona dla przedszkoli i szkół podstawowych. Odbywa się w Skansenie Lokomotyw i w sali edukacyjnej Centrum Edukacyjno – Turystycznego.

 


 

 

2. Po torach w przeszłość ziemi sochaczewskiej: Dzieje ziemi sochaczewskiej

 

 

 

Ziemia sochaczewska to dziś terytorium zapomniane, bądź definiowane w sposób nieprawidłowy. Nie możemy jednak zapomnieć, że to jednostka, której powierzchnia w okresie XIV – XVIII w. znacznie przekraczała obszar dzisiejszego powiatu sochaczewskiego. Spuścizna dziejowa i kulturowa ziemi sochaczewskiej jest interesująca i warta poznania. Szczególnie, gdy uświadomimy sobie, że w okresie największej prosperity na jej obszarze znajdowało się 7 miast i 265 wsi: od Łowicza na zachodzie, przez Mszczonów i Grodzisk na południu, Leszno i Kampinos na wschodzie, po linię Wisły na północy. Lekcja ta stanie się pretekstem do zapoznania się ze współczesnymi atrakcjami turystycznymi dawnej ziemi sochaczewskiej. Spodziewać się zatem można informacji o Łowiczu, Żyrardowie, Mszczonowie, Grodzisku Mazowieckim, Kampinosie, Bolimowie, czy Wiskitkach, ale również
o miejscowościach związanych ze współczesnym powiatem sochaczewskim, czyli Brochowie, Iłowie, Rybnie, Młodzieszynie, Teresinie i Nowej Suchej. Szczególne miejsce podczas zajęć przeznaczymy na prezentację dziejów miejscowości, które były stacjami sochaczewskiej kolei wąskotorowej (Sochaczew, Chodaków, Brochów, Tułowice). Zajęcia są adresowane do dzieci i młodzieży z Sochaczewa oraz powiatu sochaczewskiego, a także powiatów ościennych. Będą indywidualnie dostosowywane w zależności od grupy wiekowej oraz miejsca pochodzenia uczestników.

 

Lekcje przeznaczone są dla szkół: podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych.

 


 

 

3. Po torach w przeszłość ziemi sochaczewskiej: Dzieje Sochaczewa w zarysie

 

 

 

Sochaczew to jedno z najstarszych miast na Mazowszu. Lokowane przez książąt mazowieckich jeszcze w XIII i w XIV w., było jedną z ważniejszych rezydencji tych władców. Po włączeniu do Korony w 1476 r. zostało 48 najznaczniejszych miast i miasteczek Królestwa Polskiego. Dziś dawniejsze dzieje tego zniszczonego przez liczne konflikty zbrojne miasta są niemal zupełnie nieznane. Stwarza to przestrzeń do poprowadzenia ciekawej lekcji regionalnej, pozwalającej zapoznać się z wielką historią swojej małej ojczyzny. Dzięki zajęciom będzie można poznać dzieje naszego miasta w zarysie od jego początków do XIX w. Lekcje są adresowane do dzieci i młodzieży z Sochaczewa oraz powiatu sochaczewskiego. Będą indywidualnie dostosowywane w zależności od grupy wiekowej oraz miejsca pochodzenia uczestników.

 

Lekcje przeznaczone są dla szkół: podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych.

 

Cena lekcji muzealnej: 60 zł za grupę  do 25 osób + ulgowy bilet wstępu 6 zł dla wszystkich uczestników lekcji (dla dzieci do 7 roku życia obowiązuje bilet bezpłatny).