160 lat Drogi Żelaznej Warszawsko-Petersburskiej - inauguracja obchodów - 15.02.2021

Stacja Muzeum oraz Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” serdecznie zapraszają 15 lutego 2021 r. transmisję z inauguracji obchodów 170. rocznicy podpisania zgody na budowę i 160. rocznicy oddania do użytkowania Drogi Żelaznej Petersbursko-Warszawskiej. Transmisja odbędzie się na profilu Stacji Muzeum na Facebooku: www.facebook.com/StacjaMuzeum.

 

15 lutego 1851 roku cesarz Mikołaj I podpisał dekret o przeprowadzeniu badań przy budowie drogi Petersburg-Warszawa ze środków skarbu państwa. Tym samym rozpoczęła się trwająca ponad 11 lat budowa liczącej 1116 km (1046 wiorst) linii kolejowej biegnącej z Petersburga, przez Gatczynę, Ługę, Psków, Dźwińsk, Wilno, Grodno, Białystok, Łapy do Warszawy.

 

Droga Żelazna Warszawsko-Petersburska była drugim, po Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, szlakiem łączącym Warszawę, tym razem ze stolicą Imperium Rosyjskiego – St. Petersburgiem. Magistrala miała jeszcze bardziej powiązać politycznie, gospodarczo i wojskowo ziemie polskie z imperium carów.

 

Partnerami obchodów 160 lat Drogi Żelaznej Warszawsko-Petersburskiej są: Muzeum w ChorzowieFundacja im. Jana BlochaMuzeum Sportu i Turystyki w WarszawieRosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w WarszawieFundacja Grupy PKPKoleje Mazowieckie i miesięcznik Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP "Przekaźnik".