Europejski tydzień zrównoważonego transportu w Stacji Muzeum w dniach 16-22 września 2019 r.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu jest organizowany każdego roku. Jego celem jest promocja ekologicznych form mobilności, takich jak środki transportu zbiorowego, rower, ruch pieszy oraz transport multimodalny, czyli łączenie różnych gałęzi transportu. Tegoroczna edycja akcji odbywa się pod hasłem „Mobilność czysta, współdzielona i inteligentna”. Ostatniego dnia Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, czyli 22 września przypada Międzynarodowy Dzień bez Samochodu, który jest zwieńczeniem wydarzenia.

Kolej zapewnia bezpieczny i ekologiczny transport ludzi oraz towarów. Jeśli jest prawidłowo rozwinięta i dostarcza usługi na wysokim poziomie - ułatwia nam życie. Uczestnicy lekcji poznają kolej z tej właśnie strony – jako najmniej uciążliwego dla przyrody środka transportu. Jednocześnie będziemy utrwalać w dzieciach postawy cechujące się odpowiedzialnością za środowisko.

 

Grupy szkolne, które w dniach 16-20 września wybiorą temat lekcji muzealnej „Dlaczego kolej jest ekologiczna?” zostaną zwolnione z opłaty za bilet wstępu do Stacji Muzeum. Obowiązywać będzie jedynie opłata za lekcję muzealną w kwocie 60 zł za grupę do 25 osób.

 

 

Zapisy na lekcje muzealne:

 

Dział Naukowo - Popularyzatorski

tel. +48 22 620 04 80 wew. 106

e-mail: edukacja@stacjamuzeum.pl

 

Fot. mobilityweek.eu