Festiwal Kultury Bez Barier

Możesz! Każdy może! Wystarczy tylko chcieć i naprawdę Możesz! 

 

W dniach 26.09.2019 – 6.10.2019 odbył się Warszawski Festiwal Kultury bez Barier, święto kultury dostępnej dla każdego, w tym dla osób niepełnosprawnych. W ramach festiwalu odbyła się seria wydarzeń kulturalnych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

 

Stacja Muzeum również miała zaszczyt przyłączyć się do tej wspaniałej inicjatywy. W naszym muzeum został zorganizowany cykl wydarzeń uwzględniający podział na grupy wiekowe oraz różne typy niepełnosprawności. W trakcie trwania festiwalu w muzeum odbyły się cztery spotkania. Edukatorzy Stacji Muzeum specjalnie dla dzieci z niepełnosprawnością wzroku przygotowali zajęcia „Kolej moich marzeń”, natomiast rodzinna lekcja muzealna „Dlaczego pociąg jedzie” była dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zorganizowaliśmy również zwiedzanie z przewodnikiem adresowane do osób dorosłych z niepełnosprawnością słuchu. Naszych przewodników wspierał tłumacz Polskiego Języka Migowego, który przekładał prezentowane treści na formę dostępną dla osób niesłyszących. Udział w festiwalu zakończyliśmy rodzinnym zwiedzaniem dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ruchową.

 

Stacja Muzeum z przyjemnością włącza się w wydarzenia, których zadaniem jest zwiększanie dostępu do kultury osobom z niepełnosprawnością.  Zapraszamy do skorzystania z naszej muzealnej oferty dostępnej przez cały rok.