III ogólnopolski konkursu malarski

Stacja Muzeum zaprasza do wzięcia udziału w III ogólnopolskim konkursie malarskim organizowanym przez Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” w Warszawie. 

 

Tegoroczny konkurs jest ogłoszony pod hasłem „Maszynista – Praca i jego pasje”.

 

Zgłoszenia można nadsyłać do dnia 16 sierpnia 2019 r.

 

Współorganizatorami konkursu są:

 

Stacja Muzeum 

Fundacja Grupy PKP

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce

 

Źródło: www.kolejarz.org

 

W materiałach do pobrania znajduje się regulamin wraz z kartą zgłoszeniową do konkursu oraz plakat.