Kluby miłośników Stacji Muzeum

KLUB MAŁEGO MIŁOŚNIKA STACJI MUZEUM „PAROWOZIK”

KLUB NAJMŁODSZEGO MIŁOŚNIKA STACJI MUZEUM „CIUCHCIAKI”

 

Celami istnienia klubów jest rozpowszechnianie wiedzy na temat historii i rozwoju kolei w Polsce i na świecie, rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności, ukierunkowanie na prawidłowe relacje ze środowiskiem społeczno-kulturowym, popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę oraz integracja miłośników kolei.

 

Ciuchciakami zostają dzieci w wieku 3-6 lat, Parowozikami dzieci w wieku 7-13 lat.

 

Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka w Klubie jest złożenie oświadczenia i podpisanego Regulaminu. Dokumenty dostępne są w Dziale Edukacji Stacji Muzeum w Warszawie, ul. Towarowa 3, w pokoju nr 17, od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00-15:00. Przed wizytą prosimy o telefoniczne upewnienie się o naszej obecności, gdyż możemy w zaplanowanym przez Państwa czasie prowadzić warsztaty lub lekcje muzealne na terenie instytucji.

O zbliżających się warsztatach, rodzice Klubowicza informowani są drogą mailową i za pomocą portalu społecznościowego Facebook, jeśli wyrażą taką zgodę w Oświadczeniu.

 

Wszelkich informacji na temat działalności Klubów udzielają pracownicy Działu Edukacji Stacji Muzeum pod nr tel. 22 620 04 80 wew. 106.

 

Regulamin przynależności do klubów do pobrania: