"KOLEJ na czytanie" – rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego

12 grudnia br., w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie odbył się finał VII Powiatowego Konkursu Fotograficznego "Zaklinajmy… zaczytajmy… KOLEJ na czytanie". Konkurs objął honorowym patronatem Wójt Gminy Sochaczew, Mirosław Orliński.

 

Muzeum Kolei Wąskotorowej było Partnerem tego wspaniałego wydarzenia organizowanego przez Sochaczewską Filię Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie.

 

 

Celem przedsięwzięcia, ogłoszonego we wrześniu br., a adresowanego do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu sochaczewskiego, było kształtowanie kultury czytelniczej i wrażliwości artystycznej, zainteresowanie sztuką fotografowania, wreszcie zaciekawienie taborem kolejowym, tak współczesnym, jak i zabytkowym. Zdjęcia zgłaszane w konkursie miały przedstawiać czytanie, a dokładniej osobę(-y) czytającą(-e) w miejscach związanych z koleją.

 

 

Wpłynęło 156 fotografii z 11 szkół, które w 4 kategoriach wiekowych oceniało jury złożone z bibliotekarek Elżbiety Szczypińskiej, Marioli Woźnickiej i Anety Stępień, a ponadto asystentki muzealnej Marty Przygody-Stelmach, fotografa Wojciecha Karpińskiego i grafika Marcina Rząba.

 

 

W ramach uroczystości, w tematykę kolejową i niepodległościową wprowadził zebranych asystent muzealny Łukasz Popowski prelekcją pt. „Podróż w czasie koleją wąskotorową. Sochaczew i jego droga do wolności”. Kolejną atrakcją była niepowtarzalny monodram „Dunia Marzycielka” w wykonaniu Kaliny Staszewskiej, uczennicy Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie. Kalina była również laureatką konkursu. Zwieńczeniem spotkanie była prezentacja najciekawszych eksponatów muzealnej wystawy plenerowej oraz najnowszej stałej ekspozycji muzealnej pt. „Dzieje sochaczewskiej kolei wąskotorowej 1922-1984” w wykonaniu asystenta muzealnego Tomasza Karolaka.

 

 

KATEGORIA: SZKOŁY PODSTAWOWE, KLASY IV-VI

 

I miejsce: Kalina Staszewska (Szkoła Podstawowa im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie)

II miejsce: Jakub Zień (Szkoła Podstawowa im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie)

III miejsce: Joanna Zemła (Szkoła Podstawowa im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie)

Wyróżnienie: Alan Pawelec (Szkoła Podstawowa im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie)

 

 

KATEGORIA: SZKOŁY PODSTAWOWE, KLASY VII-VIII I KLASA III GIMNAZJUM

 

I miejsce: Inga Andryszczyk (Szkoła Podstawowa im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie)

II miejsce: Oliwia Białas (Szkoła Podstawowa nr 1 w Sochaczewie)

III miejsce: Fabian Piątkowski (Szkoła Podstawowa im. I Armii Wojska Polskiego w Giżycach)

Wyróżnienie: Marysia Kaźmierczak (Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Kurdwanowie)

Wyróżnienie: Patrycja Ostrowska (Szkoła Podstawowa nr 1 w Sochaczewie)

Wyróżnienie: Olga Walczak (Szkoła Podstawowa nr 6 w Sochaczewie)

Wyróżnienie: Wiktoria Zobaczyńska (Szkoła Podstawowa nr 1 w Sochaczewie)

 

 

KATEGORIA: SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

 

I miejsce: Wiktoria Stalpińska (Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 roku w Sochaczewie)

II miejsce ex aequo: Dominika Piechota (Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 roku w Sochaczewie)

II miejsce ex aequo: Wiktoria Szafrańska (Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 roku w Sochaczewie)

III miejsce: Daria Rozmarynowska (Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie)

Wyróżnienie: Paulina Ziółkowska (Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 roku w Sochaczewie)

Wyróżnienie: Daria Wiśniewska (Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 roku w Sochaczewie)

 

KATEGORIA: NAUCZYCIELE

 

Wyróżnienie: Krystyna Wilczek (Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Marta Przygoda-Stelmach