Zaproszenie na konferencję w Stacji Muzeum

 

 

 

Konferencja

"Rola samorządu w rozwoju komunikacji na przykładzie Sochaczewskiej Kolei Sejmikowej

oraz Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej

– w 100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski

oraz 20-lecie Samorządu Województwa Mazowieckiego"

 

 

 

6 listopada w Stacji Muzeum odbędzie się konferencja poświęcona tematom związanym z historią kolejnictwa, komunikacją i samorządem. Serdecznie zapraszamy wszystkich pasjonatów kolei i nie tylko do rejestracji i wzięcia udziału w naszych panelach dyskusyjnych.

 

 

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona!

 

Zapisy:

tel. +48 22 620 04 80, wew. 112

e-mail: promocja@stacjamuzeum.pl

 

 

PROGRAM

 

Godz. 8.45-9.15 – Rejestracja uczestników

 

Godz. 9.15-10.00 – Otwarcie konferencji

Joanna Kazimierska – Dyrektor Stacji Muzeum w Warszawie 

Bożena Żelazowska – Przewodnicząca Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego 

Krzysztof Mamiński – Prezes PKP S.A.

 

Godz. 10.00-11.15

Panel pt. Dzieje rozwoju kolei od początku po czasy współczesne, ze szczególnym uwzględnieniem historii Sochaczewskiej Kolei Sejmikowej, Warszawskiej Kolei Dojazdowej i spółki „Koleje Mazowieckie – KM”

Moderator: Walentyna Rakiel-Czarnecka – Zastępca Dyrektora Stacji Muzeum

Paneliści:

1. Dzieje rozwoju kolei na tle historycznym, z uwzględnieniem różnic występujących w trzech zaborach (30 minut) – dr Ariel Ciechański

2. Rola samorządu w utworzeniu i funkcjonowaniu Sochaczewskiej Kolei Sejmikowej, zarys historii „wąskotorówki” (15 minut) – Łukasz Popowski, Asystent Muzealny w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie

3. Krótka historia Elektrycznej Kolei Dojazdowej (obecnie Warszawska Kolej Dojazdowa) i jej regionotwórcze znaczenie oraz współpraca z Samorządem Województwa Mazowieckiego (15 minut) – Michał Panfil, Prezes Zarządu spółki Warszawska Kolej Dojazdowa

4. „Koleje Mazowieckie – KM” w 20-lecie Samorządu Województwa Mazowieckiego (15 minut) – Dariusz Grajda, Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy spółki „Koleje Mazowieckie – KM”

 

Godz. 11.15-11.35 – Przerwa kawowa

 

Godz. 11.35-12.45

Panel pt. Kształtowanie się samorządu i jego roli w rozwoju komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem województwa mazowieckiego

Moderator: Bożena Żelazowska – Przewodnicząca Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Paneliści:

1. Kształtowanie się samorządu w Polsce i jego rola w rozwiązywaniu problemów komunikacji pomiędzy miejscowościami (40 minut) – dr Sławomir Dębski

2. Transport publiczny na Mazowszu, nowe wyzwania dotyczące połączeń kolejowych (30 minut) – dr Bogusław Kowalski

 

Godz. 12.45-13.05 – Przerwa kawowa

 

     Godz. 13.05-14.05

     Panel pt. Przykłady rozwoju gospodarczego miast, gmin i powiatów dzięki komunikacji kolejowej

     Moderator: Sławomir Majcher – Kierownik Działu Ekspozycji i Wystaw Czasowych Stacji Muzeum

     Paneliści:

1. Rola Sochaczewskiej Kolei Sejmikowej w rozwoju miasta – Piotr Osiecki, Burmistrz Sochaczewa (10 minut)

2. Kolej wąskotorowa szansą dla turystyki w powiecie sochaczewskim – Jolanta Gonta, Starosta Powiatu Sochaczewskiego (10 minut)

3. Znaczenie Sochaczewskiej Kolei Sejmikowej dla Wyszogrodu i okolic – Jan Boszko, Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród (10 minut)

4. Rola Warszawskiej Kolei Dojazdowej i przewoźnika „Koleje Mazowieckie – KM” w rozwoju Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki – Grzegorz Benedykciński, Burmistrz Grodziska Mazowieckiego (10 minut)

5. Znaczenie ekologicznego środka transportu – Warszawskiej Kolei Dojazdowej – dla Miasta Ogrodu Podkowa Leśna – Artur Tusiński, Burmistrz Podkowy Leśnej (10 minut)

6. Współpraca Samorządu Województwa Mazowieckiego z Samorządem Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki w zakresie funkcjonowania systemu „Parkuj i jedź” – Paweł Kanclerz, Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego (10 minut)

 

Godz. 14.05-14.30 – Dyskusja

Moderator: Walentyna Rakiel-Czarnecka – Zastępca Dyrektora Stacji Muzeum i Sławomir Majcher – Kierownik Działu Ekspozycji i Wystaw Czasowych Stacji Muzeum

 

     Godz. 14.30-15.30 – Przerwa na lunch

 

Godz. 15.30-16.15

Zwiedzanie Stacji Muzeum z przewodnikiem

       Konferencja realizowana w ramach dofinansowania ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. 
 
     Do pobrania: