IV. Lekcje Specjalne

Zajęcia w Centrum Edukacjo-Turystycznym to jednak nie tylko tradycyjne lekcje stacjonarne. W swojej ofercie posiadamy lekcje specjalne z którymi można się poniżej zapoznać. 

 

 

Lekcje obejmują także zwiedzanie Skansenu Lokomotyw Muzeum.

 

 

 

1. LEKCJE SPECJALNE: Sochaczew w okresie zawiązywania Unii Lubelskiej (lekcja z okazji 450 rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej)

 

 

Dzięki doprowadzeniu do zawarcia unii realnej między Litwą a Polską król Zygmunt August w 1569 r. stworzył nowe państwo – Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Mazowiecką Warszawę wyznaczył na jej nowe, ulokowane na polskolitewskim pogranicznym styku, wielofunkcyjne centrum: rezydencyjne, administracyjne i sejmowe. Utworzenie tego typu ośrodka na Mazowszu było procesem długim, zapoczątkowanym jeszcze w 1526 r., włączeniem tej dzielnicy do Korony. Ale dopiero unia z Litwą, a w konsekwencji nowy kształt terytorialny i ustrojowy państwa wyłoniły nowy stołeczny ośrodek naszego państwa. Tak zapoczątkowany proces przypieczętowany został przez Zygmunta III Wazę, który w 1598 r. po utracie korony szwedzkiej zdecydował ostatecznie o przeniesieniu swej stałej siedziby z Krakowa do Warszawy. W efekcie niniejszych procesów nastąpiła znacząca zmiana sytuacji geopolitycznej całego Mazowsza, a co za tym idzie również samego Sochaczewa, będącego w 2. połowie XVI w. ciągle jednym z waż-niejszych i lepiej rozwijających się miast dawnej domeny Piastów mazowieckich. Dzięki prezentowanej lekcji uczestnicy będą mogli w przystępnej formie zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi Unii Lubelskiej. Temat ten stanie się również pretekstem do odbycia klimatycznej podróży do dawnego Sochaczewa, dzięki czemu uczestnicy lepiej poznają nasze miasto z tego okresu. Poprzez zajęcia dowiedzą się również jaki był wpływ Unii Lubelskiej, a także rządów ostatnich Jagiellonów i pierwszych królów elekcyjnych na rozwój Sochaczewa i ziemi sochaczewskiej.

 

Lekcja przeznaczona dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Cena: 60 zł za grupę do 25 osób plus ulgowy bilet wstępu, tj. 7 zł dla każdego uczestnika (dzieci do lat 7 i opiekunów grupy obowiązuje bilet bezpłatny). Dla szkół z Sochaczewa i powiatu sochaczewskiego cena wynosi tylko 60 zł (za grupę do 25 osób). Zajęcia odbywają się w sali dydaktycznej muzeum oraz w muzealnym skansenie.


 

2. LEKCJE SPECJALNE: Dzień w świecie wąskich torów

 

 

 

Świat kolei jest fascynujący. Kiedy połączymy go z edukacyjnymi zabawami oraz ogniskiem w otoczeniu zabytkowych wagonów i lokomotyw, jest to scenariusz na niezapomniany Dzień w świecie wąskich torów. Są to czterogodzinne zajęcia, w trakcie których w przystępnej formie zaprezentowany zostanie tabor wąskotorowy zgromadzony w Sochaczewie, dzieje kolejnictwa, zagadnienia związane z bezpieczeństwem na kolei oraz ekologią i pobliską Puszczą Kampinoską. Zajęcia prowadzone będą w zabytkowym, ale ogrzewanym wagonie osobowym, sali edukacyjnej oraz na terenie skansenu, gdzie między innymi odbędzie się gra terenowa oraz ognisko.

  

Plan spotkania:

 

1. Zwiedzanie muzealnego skansenu

 

Na początek odbędzie się spacer po skansenie, w trakcie którego uczestnicy lekcji zapoznają się z największą kolekcją taboru wąskotorowego w Europie. Podczas zwiedzania dzieci zobaczą historyczne lokomotywy, wagony, drezyny, a także urządzenia kolejowe jak zwrotnica czy semafor.

 

2. Lekcja w zabytkowym wagonie osobowym

 

Niebywałą atrakcją są zajęcia w zabytkowym wagonie pasażerskim. W sezonie turystycznym jest to słynna Salonka Jaruzelskiego, zaś w okresie jesienno-zimowym ogrzewany wagon typu 1 Aw. W trakcie lekcji uczestnicy poznają dzieje kolejnictwa, dowiedzą się kto i kiedy zbudował pierwszy parowóz, a także gdzie uruchomiono pierwszą linię kolejową.

 

3. Zajęcia w sali edukacyjnej

 

Podczas zajęć w sali edukacyjnej dzieci poznają zagadnienia związane z bezpieczeństwem na kolei oraz dowiedzą się jakie zawody wykonywane są na kolei. Atrybuty maszynisty, dyżurnego ruchu oraz konduktora uatrakcyjnią zajęcia i pozwolą lepiej zrozumieć uczestnikom sens opowiadanych historii. W tej części spotkania zaplanowane zostały też zajęcia plastyczne.

 

4. Ognisko w muzealnym skansenie

 

Dużą atrakcją dla dzieci będzie ognisko w wyjątkowym otoczeniu zabytkowego taboru kolejowego. Możliwość upieczenia kiełbasek w niezwykłej scenerii dodatkowo wzmocni pozytywne wrażenia wyniesione z lekcji.

 

5. Gra muzealna w skansenie – Przyroda na wyciągnięcie ręki

Ekologiczna gra muzealna będzie się odbywała w oparciu o przyrodniczą ścieżkę dydaktyczną. Celem gry jest zintegrowanie grupy, rozbudzenie ciekawości i wywołanie poczucia satysfakcji z rozwiązywanych zagadek.

Lekcja trwa 4 godziny (10:00–14:00) i przeznaczona jest dla przedszkoli i szkół podstawowych. Cena: 20 zł dla każdego uczestnika (opiekunów grupy obowiązuje bilet bezpłatny). Prowiant na ognisko we własnym zakresie. Lekcja odbywa się w grupie do 25 osób.

 


 

3. LEKCJE SPECJALNE: Zielona Kolejka – wyjazdowa lekcja muzealna w sezonie kursowania pociągu Retro (od maja do października)

 

 

 

 

Ze względu na bliskie sąsiedztwo Puszczy Kampinoskiej Stacja Muzeum Sochaczew jest wyjątkowo atrakcyjnym miejscem do przeprowadzenia wyjazdowej lekcji muzealnej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom grup szkolnych stworzono ofertę, która łączy w sobie standardową lekcję muzealną z przyjemnością podróżowania koleją i biwakowania na łonie natury. Od 2013 r., w sezonie przejazdów kolei wąskotorowej, zainaugurowano lekcję Zielona Kolejka, podczas której uczestnicy poznają florę i faunę Puszczy Kampinoskiej w warunkach nieporównanie atrakcyjniejszych niż klasa szkolna.

 

Przebieg lekcji:

• 9:50 – 10:30 – zwiedzanie Muzeum z przewodnikiem

• 10:30 – 11:45 – przejazd pociągiem Retro do Puszczy Kampinoskiej, podczas którego odbywają się elementy edukacyjne

• 11:45 – 12:25 – zajęcia w trakcie spaceru po Puszczy Kampinoskiej

• 12:25 – 12:34 – przejazd pociągiem Retro do Tułowic

• 12:34  – 14:00 – ognisko z kiełbaskami w Osadzie Puszczańskiej w Tułowicach, połączone z elementami edukacyjnymi

• 14:14 – 15:20 – powrót pociągiem Retro do Sochaczewa, podczas którego odbywają się elementy edukacyjne

 

Lekcja przeznaczona dla szkół podstawowych. Cena lekcji muzealnej: 45 zł za uczestnika. Opłata dla opiekunów wynosi 19 zł (ubezpieczenie podczas podróży pociągiem Retro + zestaw piknikowy). Lekcja odbywa się w grupie do 25 osób. Istnieje możliwość wyboru droższego zestawu piknikowego. Cena lekcji zostanie podwyższona o różnicę, zgodnie z cennikiem zestawów.

 


 

4. LEKCJE SPECJALNE: Demony ruchu, czyli kolej w literaturze

 

 

 

Znany polski literaturoznawca i miłośnik podróżowania pociągiem, Wojciech Tomasik, uważał, że dziewiętnasty wiek pozostawił po sobie dwie wielkie rzeczy: kolej oraz powieść. Nic więc dziwnego, że kolej, wpływając dogłębnie na różne sfery życia, zmieniała również pisarzy i ich twórczość. Wątek kolejnictwa w literaturze był często wykorzystywany zarówno przez autorów polskich, jak i zagranicznych. W twórczości XIX i początków XX w. obraz kolei jest bardzo różny – od zachwytu i apoteozy myśli technicznej po zaciekawienie, niepokój, a czasami strach. Zajęcia stanowią pretekst do odbycia podróży w czasie wprost do świata stali, węgla i pary. Zaproszą na nią najwybitniejsi pisarze tamtego okresu, w tym twórca horroru kolejowego Stefan Grabiński, Charles Dickens, Władysław Reymont, Eliza Orzeszkowa, Józef Ignacy Kraszewski, Henryk Sienkiewicz czy szczególnie znany najmłodszym Julian Tuwim. Uczestnicy zapoznają się z wybranymi fragmentami ich twórczości, lecz również dowiedzą się, jak wyglądał rozwój kolei, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Lekcja przeznaczona jest dla dwóch grup wiekowych. Klasy I-III szkół podstawowych mogą liczyć na zajęcia zakończone warsztatami plastycznymi, opartymi na metodzie scrapbookingu, natomiast starsi uczestnicy podsumują zdobytą wiedzą w muzealnym skansenie, gdzie wezmą udział w pobudzającej kreatywność i wyobraźnię grze terenowej.

 

 

Lekcja przeznaczona dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Cena: 60 zł za grupę do 25 osób plus ulgowy bilet wstępu, tj. 6 zł dla każdego uczestnika (dzieci do lat 7 i opiekunów grupy obowiązuje bilet bezpłatny). Dla szkół z Sochaczewa i powiatu sochaczewskiego cena wynosi tylko 60 zł (za grupę do 25 osób). Zajęcia odbywają się w sali dydaktycznej muzeum oraz w muzealnym skansenie.

 

 

 


 

5. LEKCJE SPECJALNE: Świąteczne warsztaty muzealne – kolejowy scrapbooking (od 1 grudnia do 31 stycznia)

 

 

 

Znany polski literaturoznawca i miłośnik podróżowania pociągiem, Wojciech Tomasik, uważał, że dziewiętnasty wiek pozostawił po sobie dwie wielkie rzeczy: kolej oraz powieść. Nic więc dziwnego, że kolej, wpływając dogłębnie na różne sfery życia, zmieniała również pisarzy i ich twórczość. Wątek kolejnictwa w literaturze był często wykorzystywany zarówno przez autorów polskich, jak i zagranicznych. W twórczości XIX i początków XX w. obraz kolei jest bardzo różny – od zachwytu i apoteozy myśli technicznej po zaciekawienie, niepokój, a czasami strach. Zajęcia stanowią pretekst do odbycia podróży w czasie wprost do świata stali, węgla i pary. Zaproszą na nią najwybitniejsi pisarze tamtego okresu, w tym twórca horroru kolejowego Stefan Grabiński, Charles Dickens, Władysław Reymont, Eliza Orzeszkowa, Józef Ignacy Kraszewski, Henryk Sienkiewicz czy szczególnie znany najmłodszym Julian Tuwim. Uczestnicy zapoznają się z wybranymi fragmentami ich twórczości, lecz również dowiedzą się, jak wyglądał rozwój kolei, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Lekcja przeznaczona jest dla dwóch grup wiekowych. Klasy I-III szkół podstawowych mogą liczyć na zajęcia zakończone warsztatami plastycznymi, opartymi na metodzie scrapbookingu, natomiast starsi uczestnicy podsumują zdobytą wiedzą w muzealnym skansenie, gdzie wezmą udział w pobudzającej kreatywność i wyobraźnię grze terenowej.

 

 

Lekcja przeznaczona dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Cena: 60 zł za grupę do 25 osób plus ulgowy bilet wstępu, tj. 7 zł dla każdego uczestnika (dzieci do lat 7 i opiekunów grupy obowiązuje bilet bezpłatny)Dla szkół z Sochaczewa i powiatu sochaczewskiego cena wynosi tylko 60 zł (za grupę do 25 osób). Zajęcia odbywają się w sali dydaktycznej muzeum oraz w muzealnym skansenie.

 

Aby zarezerwować lekcję, należy zadzwonić pod numer telefonu +48 46 862 59 75 bądź wysłać e-mail na adres centrum@stacjamuzeum.pl