Mazowieckie Barwy Wolontariatu 2019

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w konkursie „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.

 

Do konkursu zgłaszać można wolontariuszy, grupy wolontariuszy lub rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne. Zamierzeniami przedsięwzięcia są przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających za zadanie podniesienie prestiżu wolontariatu, zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców województwa o rodzajach wolontariatu i obszarach pracy wolontariuszy, a także zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej.

 

Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Wydarzenie organizowane jest pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.

 

Dodatkowych informacji udziela:

 

Biuro Dialogu Obywatelskiego
Departament Organizacji
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

 

e-mail: dialog@mazovia.pl

 

tel: 22 59 79 679

 

Do pobrania: