O Olendrach w Muzeum Kolei Wąskotorowej - 26 listopada 2016 r.

Tematem przewodnim, kolejnego już XI wydarzenia z cylu Spotkania z historią Sochaczewa i Ziemi Sochaczewskiej organizowanym przez Stowarzyszenie „Nad Bzurą” był współczesny odbiór oraz etnograficzne dziedzictwo osadnictwa olenderskiego. W roli eksperta wystąpiła Magdalena Lica-Kaczan, etnolog z Muzeum Mazowieckiego w Płocku, która tym tematem zajmuje się zawodowo od wielu lat. Spotkanie odbyło się 26 listopada w sali konferencyjnej Centrum Edukacyjno-Turystycznego przy ul. Licealnej.

 

Magdalena Lica-Kaczan w trakcie swojego wykładu zwróciła uwagę na obserwowaną w Polsce „modę na Olendrów”. Przykładów popularności tematu jest sporo, a jeden z najbliższych nam to powidła z buraków cukrowych. Następnie, Pani Magdalena wprowadziła słuchaczy w problematykę pochodzenia osadnictwa olenderskiego i kwestii etnicznych. Niezwykle ciekawe były elementy etnograficzne wykładu. W oparciu o budownictwo, zachowane meble, narzędzia czy fotografie oraz, co niezwykle cenne, o relacje zarówno samych kolonistów jak i ich polskich sąsiadów zbudowano obraz zaradnych, spokojnych ale i niezwykle dumnych ludzi, którzy świetnie radzili sobie z wodą, uprawą ziemi, hodowlą bydła i sadownictwem. Warto podkreślić, że ważnym elementem wykładu, jak i późniejszej dyskusji, były wzajemne relacje oraz czerpanie przez otoczenie od osadników olenderskich wprowadzanych przez nich innowacji czy rozwiązań – pozytywne skutki tego przenikania możemy obserwować do dziś.

 

Integralnym elementem wystąpienia było przedstawienie projektu Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie (gmina Słubice, pow. płocki), który jest obecnie realizowany. Wyremontowano już ewangelicki kościół z 1935 roku, a w przyszłym roku pojawią się zagrody, zarówno olenderskie, jak i polskie.

 

Kolejne już z cyklu Spotkania z historią Sochaczewa i Ziemi Sochaczewskiej dotknęły niemal nieznanego wycinka lokalnej przeszłości. Temat wzbudził interesującą dyskusję, która cieszy organizatorów, ponieważ celem wykładów jest właśnie prowokowanie do rozmowy i podejmowania interesujących tematów.

Patronem medialnym cyklu jest portal e-Sochaczew.pl

 

Fot. Małgorzata Kazur