Otwarcie wagonów - 21 czerwca

Z radością informujemy, iż nasze wagony w muzealnym skansenie ponownie zostaną otwarte.

 

Już 21 czerwca (tj. niedziela) serdecznie zapraszamy do zwiedzenia: 

-WAGONU SALONOWEGO SERII ASHX,

-WAGONU ARTYLERYJSKIEGO,

-WAGONU BAGAŻOWO-POCZTOWEGO,

-WAGONU MOTOROWEGO SN52-38.

 

Uwaga! 

Zwiedzanie będzie możliwe tylko z uwzględnieniem szczególnych środków ostrożności higieniczno-sanitarnych, tj.: 

- zakryte usta i nos,

- dezynfekcja dłoni, którą zapewniamy przed wejściem do muzeum,

- zachowanie bezpiecznych odległości miedzy zwiedzającymi (minimum 2 m),

- wstęp do wagonów możliwy jest tylko pojedynczo (bez uwzględnienia rrodziny lub osób zamieszkujących w jednym gospodarstwie),

- zasad bezpieczeństwa pilnować będą pracownicy muzeum. 

 

Bardzo porosimy o dostosowanie się do aktualnych zasad zwiedzania. 

 

Zapraszamy!