Otwarcie wnętrz wagonów: salonowego, motorowego, artyleryjskiego oraz bagażowo-pocztowego

16 czerwca --> tego dnia zostaną otwarte dla zwiedzających aż 4 wagony! 


Miedzy innymi, przedstawiony poniżej wagon artyleryjski , a także wagony: bagażowo - pocztowy, motorowy SN52-38 oraz salonowy serii Ashx 01.


Zapraszamy!

 

Wagony będą udostępniane do zwiedzania w następujacych terminach: 12 maja, 16 czerwca, 21 lipca, 18 sierpnia, 15 września i 20 października 2019.