Otwarcie wnętrz wagonów: salonowego, artyleryjskiego, bagażowo-pocztowego i pasażerskiego

21 lipca --> tego dnia zostaną otwarte dla zwiedzających wnętrza 4 wagonów! 


Między innymi przedstawiony poniżej wagon artyleryjski, a także: bagażowo-pocztowy, salonowy serii Ashx 01 i pasażerski typu BCi-29 (dawna Izba Pamięci Szczęśliwice).

 

Ze względu na czasową niedostępność części skansenu lokomotyw, tego dnia ze zwiedzania wyłączony będzie wagon motorowy SN52-38.


Zapraszamy!

 

Wagony będą udostępniane do zwiedzania także w następujacych terminach: 18 sierpnia, 15 września i 20 października 2019.