Otwarcie wnętrz wagonów: salonowego, artyleryjskiego oraz bagażowe-pocztowego - 20.10.2019

20 października --> tego dnia zostaną otwarte dla zwiedzających 4  wagony.


Między innymi przedstawiony poniżej wagon towarowy, a także: pług, bagażowo-pocztowy i pasażerski typu BCi-29 (dawna Izba Pamięci Szczęśliwice).

 


Zapraszamy!