Projekt "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą"

Zachęcamy do skorzystania z realizowanego przez Urząd m.st. Warszawy projektu „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą”. Jest to projekt dofinansowania udziału uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w wydarzeniach kulturalnych, naukowych oraz sportowych.

 

Cele projektu:

 

  1. Podnoszenie kompetencji uczniów warszawskich szkół w obszarach: kultury, nauki, techniki i sportu.
  2. Podnoszenie kompetencji społecznych i obywatelskich, w tym związanych ze wzrostem zainteresowania Warszawą.
  3. Przygotowanie dzieci oraz młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, naukowym i sportowym Warszawy.
  4. Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej.
  5. Wsparcie działalności dydaktycznej, wychowawczej, kulturalnej, sportowej realizowanej przez szkoły.
  6.  Uatrakcyjnienie oferty zajęć wspierających rozwój talentów i zainteresowań uczniów.

 

Z projektu korzystają również uczniowie zamieszkujący poza terenem Warszawy, ale uczęszczający do szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę.

 

Ofertę Stacji Muzeum oraz więcej informacji o projekcie znajdziecie tutaj: www.klasawwarszawie.waw.pl/instytucje-w-dzielnicy/17

 

Informacji na temat sposobów wykorzystania środków finansowych z projektu udziela:
Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
Bożena Głażewska
E-mail: bglazewska@um.warszawa.pl
Nr tel: 22 44 33 518