"Przemysł Warszawy w służbie Wojska Polskiego 1918-1939"

Zapraszamy do oglądania wystawy poświęconej warszawskim zakładom przemysłowym, produkującym na potrzeby Wojska Polskiego w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Ekspozycja przygotowana przez Centralną Bibliotekę Wojskową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie jest prezentowana w Galerii Plenerowej na peronie Stacji Muzeum do końca 2019 roku.

 

Działalność władz wojskowych państwa polskiego, nie ograniczała się wyłącznie do zakładania fabryk broni, amunicji, materiałów wybuchowych i sprzętu wojskowego. Potencjał militarny II Rzeczypospolitej wzmacniano, wspierając prywatne wytwórnie sprzętu technicznego. W 1939 r. czołówkę polskiego przemysłu zbrojeniowego tworzyło ponad dwieście zakładów przemysłowych, państwowych i prywatnych, w tym 103 na terenie Warszawy. Ekspozycja Centralnej Biblioteki Wojskowej, przygotowana według pomysłu dr. Jana Tarczyńskiego, z materiałów CBW, a także m.in. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie i Polskich Zakładów Optycznych, prezentuje wybrane zakłady działające w latach 1918-1939 na rzecz Wojska Polskiego. Były to fabryki i wytwórnie przemysłu zbrojeniowego, motoryzacyjnego, lotniczego, optycznego, radiotechnicznego oraz metalurgicznego. Największą z nich była spółka akcyjna Lilpop, Rau i Loewenstein. Do 1939 firma zajmowała czołową pozycję w polskim przemyśle budowy maszyn. Oferowała szeroki zakres produkowanych urządzeń, min. lokomotyw, szyn, wagonów kolejowych – w tym dla kolei wąskotorowych (Grójeckiej Kolei Dojazdowej).

 

 

Fot. Stacja Muzeum