Przetarg na renowację taboru Stacji Muzeum

Stacja Muzeum poszukuje wykonawców prac konserwacyjnych zabytkowego taboru kolejowego, znajdującego się w muzealnym skansenie w Warszawie przy ul. Towarowej 3.

 

22 lipca br. na stronie BIP Stacji Muzeum udostępnione zostało postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Prace zabezpieczające 13 sztuk zabytkowego taboru Stacji Muzeum", którego przedmiotem jest wykonanie renowacji następujących jednostek taboru Stacji:

 

1. Lokomotywa parowa Ty42-120.

 

 

 

2. Lokomotywa parowa Tr203-451.

 

 

 

3. Lokomotywa parowa Tr6-39.

 

 

 

4. Lokomotywa parowa OKi1-28.

 

 

 

5. Lokomotywa parowa TKz 211.

 

 

 

6. Lokomotywa parowa TKh1-13.

 

 

 

7. Lokomotywa parowa TKb(b) 10282.

 

 

 

8. Lokomotywa spalinowa SM15-17.

 

 

 

9. Lokomotywa spalinowa SM25-02.

 

 

 

10. Lokomotywa spalinowa SM41-190.

 

 

 

11. Wagon pasażerski typu Bi.

 

 

 

12. Wagon pasażerski typu By.

 

 

 

13. Wagon chłodnia typu 202Lc.

 

 

 

Zamówienie zostało podzielone na trzynaście odrębnych części, każda dla jednej jednostki taborowej.

 

Termin składania ofert upływa 25 sierpnia br. o godz. 11:00.

 

Szczegóły na stronie www.bip.stacjamuzeum.pl.