Quiz jak dobrze znasz historię parowozów?

Zapraszamy do kolejnego Quizu z wiedzy o kolei!