Renowacja i konserwacja zabytkowego taboru kolejowego Stacji Muzeum

W listopadzie 2020 r. zakończyły się prace konserwatorsko-restauratorskie sześciu lokomotyw z naszego skansenu: parowozu OKi1-28, parowozu Ty42-120, parowozu bezpaleniskowego TKb(b) 10282, lokomotywy spalinowej SM15-017, lokomotywy spalinowej SM25-002 i lokomotywy spalinowej SM41-190.

 

 

Prace były prowadzone na miejscu od połowy września przez firmę Techservice Arkadiusz Wójt i polegały m.in. na:

 

  • oczyszczeniu powierzchni z warstw malarskich oraz korozji,
  • pracach spawalniczo-naprawczych poszycia,
  • wymianie desek podłogowych i szyb w budkach/kabinach maszynisty,
  • uzupełnieniu niektórych brakujących elementów,
  • renowacji tablic znamionowych,
  • przywróceniu historycznego malowania,
  • naniesieniu oznaczeń taborowych,
  • zabezpieczeniu powierzchni lakierem bezbarwnym anty graffiti.

 

 

Koszt zadania wyniósł 813 030,00 zł brutto. Fundatorem prac konserwatorsko-restauratorskich były Polskie Koleje Państwowe S.A.