Szkoły średnie

„Żołnierze żelaznych szlaków” – nowość w ofercie

W 80 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej chcemy opowiedzieć o postawach polskich kolejarzy i podjętych działaniach mających na celu walkę z okupantem niemieckim głównie poprzez zwalczanie transportu wroga. Wojna zastała kolejarzy na posterunkach pracy, PKP zostały zmilitaryzowane oraz powołano Wojenną Dyrekcję Kolejową. Od samego początku agresor dążył do paraliżu transportu kolejowego bombardując stacje, węzły kolejowe i znajdujące się na szlakach kolejowych pociągi ewakuacyjne. Wiele wysiłku kosztowała naprawa zniszczeń i utrzymanie ruchu pociągów. Wspomnimy o tym jak radzili sobie kolejarze od pierwszych dni wojny. To oni byli podporą ruchu oporu ryzykując życiem niemal każdego dnia transportując dokumenty, materiały i ludzi przez cały okres okupacji.

 

Czas trwania: 60 min

Cena: 120 zł od grupy (do 25 dzieci) + bilety wstępu (opiekunowie bezpłatnie)

 

 

 

"Lekcja w wagonie salonowym"

 

Prywatny gabinet, część sypialna, łazienka i sala konferencyjna – lekcja historii w tak komfortowych warunkach z pewnością zapadnie młodym ludziom w pamięć. Ekskluzywny wagon salonowy otwieramy dla uczniów, którzy chcą zobaczyć jak zmieniała się Polska kolej. Przy okazji podejmiemy rozważania na temat bezpieczeństwa i komfortu transportu szynowego. Poszukamy też odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłości kolei.

 

 

Czas trwania: 75 min

Cena 120 zł od grupy (do 25 uczestników) + bilety wstępu (opiekunowie bezpłatnie)

 

 

 

"Koleją dwóch Oceanów"

 

Henryk Sienkiewicz w „Listach z podróży do Ameryki” opisywał własne doświadczenia związane z podróżami koleją. Dwa z nich zatytułowane „Koleją dwóch Oceanów” poświęcone zostały podróży "żelaznym szlakiem" z Nowego Yorku przez Dziki Zachód do Kalifornii. Podczas zajęć uczestnicy sprawdzą m.in. jakimi wagonami podróżował Henryk Sienkiewicz, poznają zwyczaje pasażerów i obsługi pociągu z tamtej epoki, a także dowiedzą się, jakie wrażenia towarzyszyły polskiemu nobliście podczas przemierzania XIX-wiecznych Stanów Zjednoczonych.

 

 

Czas trwania: 60 min

Cena: 60 zł od grupy (do 25 uczestników) + bilety wstępu (opiekunowie bezpłatnie)