Wejście główne do Muzeum Kolei Wąskotorowej od ul. Licealnej

Od 29 kwietnia 2017 r. główne wejście do Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie przenosi się do budynku Centrum Edukacyjno-Turystycznego przy ul. Licealnej 18.

 

Od tego dnia, aby nabyć bilet wstępu do muzeum, bądź bilet na pociąg RETRO, należy wejść na teren Muzeum Kolei Wąskotorowej przez furtę lub bramę od ul. Licealnej, a następnie kierować się do głównego wejścia Centrum Edukacyjno-Turystycznego (CET), gdzie na lewo od przedsionka znajduje się kasa biletowa.

 

Zmienia się także miejsce, w którym rozpoczyna się zwiedzanie muzeum z przewodnikiem. Teraz takim miejscem będzie plac znajdujący na zapleczu budynku.

 

Do Centrum Edukacyjno-Turystycznego przeniesiony zostaje również muzealny sklep z pamiątkami.

 

Szczegółowych informacji dotyczących nowej organizacji ruchu turystycznego udzielać będą pracownicy kasy.

 

Przeniesienie wejścia głównego do budynku Centrum jest konsekwencją założeń projektu, dzięki któremu w latach 2013-2015 dokonano remontu i adaptacji tego obiektu dla nowych funkcji. W ramach niniejszych prac zaaranżowano nowe przestrzenie konferencyjno-dydaktyczne oraz ekspozycyjne. W 2016 r. rozpoczęto ponadto prace nad zagospodarowaniem terenu wokół Centrum, które w bieżącym roku mają być kontynuowane. Zgodnie z założeniami w 2017 r. przewidziano udostępnienie w budynku Centrum kolejnych funkcji: kasy, recepcji, sklepu z pamiątkami, a także głównego wejścia muzeum. Docelowo zaplanowane jest tu również uruchomienie Punktu Informacji Turystycznej oraz lokalu gastronomicznego.