Wizyta Pierwszej Damy w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie

8 czerwca 2017 r. Pierwsza Dama, Agata Kornhauser-Duda oraz Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Ignacy Góra rozmawiali z dziećmi o bezpieczeństwie w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, gdzie zostali przywitani przez Dyrekcję Stacji Muzeum. Następnie Wspólnie ruszyli w podróż specjalnym pociągiem z Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. Przeprowadzona 8 czerwca lekcja to symboliczny początek „Kampanii Kolejowe ABC”, na finansowanie której UTK pozyskało ponad 23 mln zł ze środków unijnych.

 

Ile potrzebuje pociąg, aby się zatrzymać, dlaczego warto nosić odblaski i jak bezpiecznie przechodzić przez przejazd kolejowy – tego mogły dowiedzieć się dzieci w trakcie wyjątkowej lekcji Kolejowego ABC w Sochaczewie. Było też wspólne recytowanie „Lokomotywy” Juliana Tuwima. W drugiej części lekcji trzecioklasiści wzięli udział w grze edukacyjnej, dzięki której powtórzyli zdobytą wcześniej wiedzę. Dowiedzieli się także, na czym polega praca funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei. Po zajęciach mieli okazję przejechać się koleją wąskotorową.

 

Pierwsza Dama, Agata Kornhauser-Duda uważa, że takie akcje, jak „Kampania Kolejowe ABC” prowadzą w efekcie do zmniejsza liczby wypadków z udziałem dzieci i młodzieży. - Jestem pełna uznania dla wszelkich inicjatyw i działań, które podejmowane są z myślą o poprawie jakości i bezpieczeństwa podróżowania dzieci i młodzieży – mówiła Agata Kornhauser-Duda. - Jestem głęboko przekonana o tym, że właśnie dzięki edukowaniu, też czasem przestrzeganiu i informowaniu polepsza się bezpieczeństwo, ale również budowane są wśród dzieci i młodzieży postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych – podkreśliła.

 

W lekcji wzięły udział dzieci z klas III ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kozłowie Biskupim koło Sochaczewa. Większość uczniów codziennie przejeżdża przez przejazd kolejowy w pobliżu swojej podstawówki. – Zajęcia prowadzone w ramach Kampanii Kolejowe ABC to wyjątkowe, interaktywne lekcje. Dzięki nim uczymy odpowiedniego zachowania na przejazdach kolejowych, dworcach i w okolicy torów. Jednym słowem dbamy o bezpieczeństwo najmłodszych. Ale na dodatkowe efekty kampanii poczekamy kilka lat, gdy uczestnicy sami zaczną korzystać z dróg jako kierowcy – stwierdził Ignacy Góra, Prezes UTK.

 

Edukacja użytkowników dróg jest bardzo ważna. Na kolei ciągle dochodzi do  wypadków, których sprawcami są osoby postronne. Blisko 3/4 zabitych i prawie połowa osób ciężko rannych w wypadkach na terenach kolejowych w ogóle nie powinna tam się znaleźć. - Brak poszanowania dla przepisów, przestrzegania zasad zachowania się na torach i ludzka brawura co roku jest przyczyną setek tragedii całych rodzin. Dlatego tak istotna jest edukacja od najmłodszych lat – stwierdza Ignacy Góra.

 

W 2016 roku doszło do 214 wypadków na przejazdach kolejowych, w których zginęło 49 osób. Kolejne 120 zginęło na tzw. dzikich przejściach. Te liczby muszą przerażać. W Polsce co 1,5 km pociąg przejeżdża przez przejazd kolejowy. Co czwarty z nich ma zapory i sygnalizację świetlną, ale ponad połowa nie ma żadnych zabezpieczeń poza znakami drogowymi. Służby zajmujące się bezpieczeństwem na terenach kolejowych zidentyfikowały około 30 tysięcy dzikich przejść. To tysiące miejsc, w których codziennie może dojść do wypadku na skutek braku wyobraźni, lekceważenia niebezpieczeństwa i zwykłej niewiedzy.

 

Z roku na rok liczba wypadków związanych z ruchem kolejowym systematycznie maleje, ale nadal jest zbyt wysoka. Przez pierwsze pięć miesięcy tego roku na przejazdach kolejowych zanotowano ponad 80 wypadków, w których zginęło 10 osób, a kolejne 10 odniosło poważne obrażenia. Wiele ofiar wypadków kolejowych to dzieci. Edukacja od najmłodszych lat powinna przyczynić się w przyszłości do na zmniejszenia liczby tragedii.

 

„Kampania Kolejowe ABC” to ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna Urzędu Transportu Kolejowego skierowana do najmłodszych - dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 12 lat oraz ich nauczycieli i wychowawców. Kampania porusza ważne tematy związane z bezpieczeństwem na terenach kolejowych. Jej celem jest propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz wartości i wzorców związanych z odpowiedzialnym zachowaniem się na obszarach ruchu kolejowego, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów stacji, przystanków i przejazdów kolejowych. Przy realizacji „Kampanii Kolejowego ABC” zostaną wykorzystane pięcioletnie doświadczenia UTK. Zespół specjalistów Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadził na terenie całego kraju ponad sto prelekcji, a działaniami objęto grupę ponad 5,5 tys. dzieci w wieku od 4 do 14 lat.

 

W kwietniu br. Prezes UTK, Ignacy Góra podpisał umowę na dofinansowanie projektu w ramach V osi priorytetowej „Rozwój transportu kolejowego w Polsce” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. – Udało się nam napisać dobry projekt, który uzyskał dofinansowanie. Środki unijne pozwolą na poszerzenie grona odbiorców programu – cieszył się Ignacy Góra. Całkowita wartość projektu to 27,6 mln złotych, a otrzymane dofinansowanie wynosi prawie 23,5 mln złotych. Kwota ta pozwoli na powiększenie skali działań edukacyjnych UTK przy zastosowaniu nowoczesnych i atrakcyjnych narzędzi pracy z dziećmi. Partnerem akcji jest Straż Ochrony Kolei.

 

Materiały prasowe: UTK

 

Fot.: Piotr Ratajczyk