Wystawy

Stacja Muzeum prowadzi bogatą działalność wystawienniczą. Oprócz wystawy stałej organizowane są wystawy czasowe.

 

Wystawa "170 lat Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej" (29 października 2015 r. - 31 marca 2016 r.)