Zagospodarowanie otoczenia Centrum Edukacyjno-Turystycznego

W latach 2013-2015 dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w Muzeum Kolei Wąskotorowej udało się wyremontować i zaadaptować budynek dawnego przedszkola kolejowego na potrzeby Centrum Edukacyjno-Turystycznego (CET). W ramach prac zaaranżowano nowe przestrzenie konferencyjno-dydaktyczne oraz ekspozycyjne muzeum. Od 2017 roku planowane jest przeniesienie do tego obiektu kasy, recepcji, sklepu z pamiątkami, a także głównego wejścia do muzeum od ul. Licealnej. Przewidziane jest również uruchomienie tu Punktu Informacji Turystycznej.Zakres dotychczas zrealizowanych prac inwestycyjnych nie objął niestety przebudowy i rozbudowy układu komunikacyjnego wokół CET-u. Konieczne było zrealizowanie ciągów pieszych wpisujących się w nowe funkcje budynku oraz w nową organizację przestrzeni. Dodatkowego utwardzenia wymagał plac przy Centrum, przewidziany na aranżację imprez plenerowych oraz na punkt zborny dla turystów podróżujących pociągiem Retro. Jako, że dotychczas budynek CET-u był ciałem obcym w przestrzeni muzealnego skansenu, postanowiono infrastrukturalnie wzmocnić jego kolejowy charakter.Opisywane działania zebrano w jeden projekt pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Edukacyjno-Turystycznego”. Na realizację pierwszego etapu niniejszego zadania pozyskano w 2016 roku 55 000 zł z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. W ramach inwestycji wykonano dwa działania. Pierwsze sprowadzało się do zbudowania z kostki brukowej głównych ciągów pieszych, prowadzących z historycznej części muzealnego skansenu do CET-u. Dodatkowo też utwardzono wspomniany plac do organizacji ruchu turystycznego oraz imprez plenerowych. W ramach drugiego działania zbudowano przy wschodniej elewacji budynku Centrum peron wraz z czynną bocznicą wąskotorową o długości 100 metrów. Jest to pierwszy od ponad dwudziestu lat nowy odcinek toru, wzniesiony na sochaczewskiej kolei wąskotorowej. Architekturę peronu uzupełniono instalując stylowe lampy oświetleniowe.Dzięki inwestycji przed muzeum otwiera się wiele nowych kierunków działania. Przede wszystkim efektywniej będzie można aranżować zadania dydaktyczne z wykorzystaniem zabytkowego taboru kolejowego, takie jak lekcja muzealna w wagonie osobowym. Dzięki powstaniu peronu przy wschodnim wyjściu z obiektu Centrum, w okolicach sal ekspozycyjnych oraz w prostej linii od sali edukacyjnej i szatni, łatwo będzie można zrealizować takie zajęcia bez konieczności pokonywania dużych odległości. Dodatkowo nowy odcinek toru umożliwi podciągnięcie w rejon budynku Centrum, wagonu platformy pełniącego funkcję muzealnej sceny, co wpłynie pozytywnie na organizację imprez plenerowych. Dzięki inwestycji w optymalny sposób będzie również można zwiedzać unikalne obiekty taboru wąskotorowego, jak choćby wagon ABxhpi2281, czyli tzw. Salonkę Jaruzelskiego. W przypadku pozyskania środków zewnętrznych w 2017 roku wokół CET-u planowany jest drugi etap modernizacji układu komunikacyjnego, dzięki któremu ostatecznie uporządkowany zostanie ruch pieszy i samochodowy w tej części muzeum oraz wygospodarowana pewna ilość miejsc parkingowych dla zwiedzających.Realizacja pierwszego i drugiego etapu projektu ułatwi jednostce działania edukacyjne, obsługę ruchu turystycznego, ekspozycję cennego taboru kolejowego oraz organizację imprez plenerowych i kameralnych. Poszerzenie oferty muzeum ma się docelowo przyczynić do zwiększenia ilości zwiedzających, w szczególności z Sochaczewa i powiatu sochaczewskiego.

 

Łukasz Popowski

Fot. Ł. Popowski, M. Kazur