Zagospodarowanie otoczenia Centrum Edukacyjno-Turystycznego

Stacja Muzeum, dzięki dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego, zrealizowała w 2017 r. zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Edukacyjno-Turystycznego – etap II dokumentacja”.

 

W 2016 r. w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie został zrealizowany I etap Zagospodarowania terenu wokół Centrum Edukacyjno-Turystycznego. Dzięki niemu połączono w jedną funkcjonalną część skansen lokomotyw z budynkiem CET, jak również wybudowano nową bocznicę wraz z peronem dochodzącą bezpośrednio do budynku Centrum.

 

Przed nami kolejne zadanie dokończenia modernizacji układu komunikacyjnego, dzięki któremu ostatecznie uporządkowany zostanie ruch pieszy i samochodowy w tej części muzeum oraz wygospodarowana  zostanie pewna ilość miejsc parkingowych dla zwiedzających. Do wykonania tych prac niezbędna jest dokumentacja, która została wykonana w ramach etapu II zagospodarowania terenu wokół CET.

 

 

fot. Małgorzata Kazur