Zbiory

Zbiory Stacji Muzeum prezentowane są w czterech salach wystawowych o łącznej powierzchni 800 m2 oraz na skansenie, który stawowi zewnętrzną ekspozycję. Znaczna część zbiorów, ze względu na organiczoną ilość miejsca na salach wystawowych, przechowywana jest w magazych Stacji lub znajduje się w depozycie w innych placówkach kulturalnych na terenie całego kraju.

 

Jedna z sal wystawowych Stacji Muzeum