Ciasteczka! Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony stacjamuzeum.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka Prywatności

Ok, zamknij
26.08.2021

26 sierpnia (czwartek) o godz. 18:00 zapraszamy na trzeci z cyklu wykładów poświęconych jubileuszowi 160 lat Drogi Żelaznej Petersbursko-Warszawskiej pt. „Kolejarze Drogi Żelaznej Petersbursko-Warszawskiej – szkic do dziejów grupy zawodowej”.

Historiografia dziejów transportu kolejowego w Polsce, pomimo swojego bogactwa, zawiera nadal liczne białe plamy. Część z nich obejmuje zagadnienia ważne nie tylko dla poznania i zrozumienia zasad funkcjonowania tego środka transportu, ale i dla szerokich grup mieszkańców poszczególnych rejonów. Do takich z pewnością zaliczyć trzeba losy grupy zawodowej kolejarzy – dzięki nim kolej mogła funkcjonować, w wielu wypadkach stanowili oni również rodzaj symbolu – konkretnego towarzystwa, spółki, a z każdym kolejnym rokiem coraz bardziej – także państwa. Grupa ta, silnie zhierarchizowana i ściśle, przynajmniej formalnie, podlegająca ustalonym normom, była również jednym z przykładów lokalnej inteligencji – ważniejsze stanowiska wymagały bowiem odpowiednich kwalifikacji i wykształcenia. Oczywiście, z drugiej strony trzeba pamiętać, że również kolejarze, w swej masie, podlegali wszystkim nowoczesnym „zagrożeniom”, jak napisaliby właściciele przedsiębiorstw – domagali się podwyżek, bezpieczeństwa pracy czy innych codziennych udogodnień. W czasie wystąpienia wysunięte zostaną także pytania badawcze dla przyszłych historyków, zajmujących się tą tematyką.

Gościem spotkania będzie dr Dawid Keller – historyk, kierownik działu Naukowo-Badawczego Muzeum w Chorzowie, wcześniej pracownik Muzeum w Rybniku (2005-2018) i Muzeum Śląskiego (2018-2020). Badacz dziejów Górnego Śląska, zwłaszcza w XX w.. Badacz historii transportu kolejowego w Polsce. Autor i redaktor kilkunastu publikacji książkowych oraz szeregu artykułów naukowych, w szczególności „Z kart historii powiatu rybnickiego” (red., Rybnik 2006), „Rybnik i powiat rybnicki w okresie II wojny światowej” (wspólnie z B. Klochem, Rybnik 2009), „Dzieje kolei w Polsce” (Rybnik 2012), „Żydzi na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku” (Rybnik 2012, wspólnie z B. Kalinowską-Wójcik). Wspólnie z M. Kapiasem redaktor naukowy serii publikacji poświęconych dziejom kolei (m.in. „Piękne, użyteczne, zbędne… Obiekty kolejowe w Polsce”, Rybnik 2017; „Węgiel, stal, polityka, ludzie. Studia z dziejów kolei na Śląsku”, Rybnik 2018), wspólnie z T. Przerwą i B. Krukiem redaktor serii publikacji z cyklu „A jednak kolej”. Od 2006 r., aktualnie wspólnie z T. Przerwą i B. Krukiem, organizator cyklu konferencji naukowych poświęconych historii transportu w Polsce. Najbliższa odbędzie się w listopadzie br. w Chorzowie.

Wstęp na spotkanie jest bezpłatny.

Fotografia pracowników Dworca Petersburskiego w Warszawie. Rok 1904. Ze zbiorów Stacji Muzeum (Arch. 480/1).

• 24 czerwca 2021 - Waldemar Matejak „Wspomnienia z obchodów Jubileuszu 150-lecia przejazdu pierwszego pociągu Kolei Petersbursko-Warszawskiej przez stację Tłuszcz, zorganizowanego przez społeczność miasta Tłuszcz"
• 29 lipca 2021 - dr Ewa Małkowska-Bieniek „Podróże koleją Petersburską głów koronowanych i zwierzchników państw na podstawie prasy i pamiętników"
• 26 sierpnia 2021 - dr Dawid Keller „Kolejarze Drogi Żelaznej Petersbursko-Warszawskiej - szkic do dziejów grupy zawodowej"
• 30 września 2021 - dr Robert Gawkowski „Sportowe organizacje pracowników Kolei Petersburskiej w II RP"
• 28 października 2021 - dr hab. Andrzej Pieczewski „Stosunek carów Rosji do kolei żelaznych - konsekwencje dla ziem polskich"
• 25 listopada 2021 - Jerzy Majewski „Użytkownicy Drogi Żelaznej Petersbursko-Warszawskiej"

Cykl wykładów w ramach jubileuszu 160 lat Drogi Żelaznej Petersbursko-Warszawskiej jest organizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz”.
Plakat wykładów z okazji jubileuszu 160 lat Drogi Żelaznej Petersbursko-Warszawskiej

Biblioteka Stacji Muzeum w Warszawie, ul. Towarowa 3

Fotografia pracowników Dworca Petersburskiego w Warszawie. Rok 1904 (Arch. 480/1)