Ciasteczka! Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony stacjamuzeum.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka Prywatności

Ok, zamknij

„Kolejarze z Wileńszczyzny”
Dominika Leszczyńska, „Kolejarze z Wileńszczyzny”, Warszawa 2021

Książka Dominiki Leszczyńskiej pt. „Kolejarze z Wileńszczyzny” ukazała się jako drugi tom w serii „Historie kolejowe”. Traktuje ona o losach kilku kolejarskich rodzin z terenu Wileńszczyzny: od czasów zaborów po przymusową ekspatriację z Kresów w latach 1945-1946. O swoich przodkach opowiadali autorce m.in. potomkowie Podoleckich i Dąbrowskich, Głazków i Montrym-Żakowiczów. Książkę dopełnia Portret zbiorowy kolejarza kresowego – mozaika portretów ludzi kolei, wydobytych z domowych szuflad i tym samym ocalonych od zapomnienia.
Publikacja powstała w ramach zadania „Wydanie drukiem książki (reportażu historycznego) Dominiki Leszczyńskiej pt. „Kolejarze z Wileńszczyzny”, dofinansowanego w 2021 r. ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.
„Historia Dworca Głównego przy Towarowej”
Beata Zofia Młynarska, „Historia Dworca Głównego przy Towarowej”, Warszawa 2021

Książka pt. „Historia Dworca Głównego przy Towarowej” poświęcona jest dziejom byłego dworca, który obecnie pełni funkcję siedziby Stacji Muzeum. Głównym powodem ukazania się powyższego wydawnictwa jest 75. rocznica uruchomienia dworca po wojnie, jak również brak tego typu opracowania na rynku księgarskim. Historia opisana na stronach tej publikacji obejmuje okres od 1875 roku do dnia dzisiejszego. Poprzez ukazanie przemian formalnych i stylowych jakim poddawane były budynki dworcowe prześledzony został proces podnoszenia statusu dworca, stającego się z czasem reprezentacyjną wizytówką stolicy. W latach 1945-1975 dworzec podlegał wielu modernizacjom oraz obrastał w dekoracje będących odbiciem socrealistycznej sztuki okresu PRL. Cezurą czasową jest rok 1975 kiedy nowy dworzec Centralny przejmuje obsługę większości pociągów, a stacja przy Towarowej przestaje pełnić swą dotychczasową rolę, ustępując miejsce nowemu (ówczesnemu) Muzeum Kolejnictwa, które umiejscowiono na byłym dworcu. Funkcja kolejowa zostaje zachowana; jedynie zmienia się przeznaczenie zabudowań oraz infrastruktury przy Towarowej. Muzealne zbiory archiwalne, jak również zabytkowy tabor znajdują tam do dziś swoje miejsce.

„Koleje polowe na ziemiach polskich w okresie I wojny światowej – funkcja, znaczenie i późniejsze wykorzystanie”
Publikacja opracowana na podstawie konferencji pt. „Koleje polowe na ziemiach polskich w okresie I wojny światowej – funkcja, znaczenie i późniejsze wykorzystanie” wydane w ramach zadania o tej samej nazwie.

Środki na realizację tego przedsięwzięcia Stacja Muzeum pozyskała w 2019 r. z programu „E.4.1. Kultura promuje partnerstwa” realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

PUBLIKACJA DO POBRANIA w "Pliki do pobrania"
„Czyżewscy, Harbin i Kolej Wschodniochińska"
Dominika Leszczyńska, „Czyżewscy, Harbin i Kolej Wschodniochińska", Warszawa 2019

Chińskie miasto Harbin nie wydawało mi się nigdy miejscem egzotycznym. Przez lata słyszałem o dawnym, przedwojennym życiu grona moich dziadków i pradziadków w różnych stronach – lasach wschodniej Polski i Śląska, na Kujawach, w Wielkopolsce czy w Chinach. Mimo odmienności miejsc, wszystko to razem było jakoś do siebie podobne, głównie poprzez oddalenie od naszych czasów i współczesnego życia – piękne, zamierzchłe lata w odcieniu sepii.

Wśród pamiątek po mojej zmarłej babce, Eleonorze z Czyżewskich Tadeuszowej Sławińskiej, zostało spore pudło z albumami, zdjęciami, listami. Wiele z nich znałem, oglądałem od wczesnego dzieciństwa, rozpoznawałem niektóre osoby i miejsca. Wydawało mi się, że wszystko wiem. Stare listy nie powiedzą już nic więcej.

Książka do nabycia w Stacji Muzeum.
„Zabytkowy Tabor w zbiorach Stacji Muzeum w Warszawie"
Ilustrowany przewodnik po zabytkowym taborze Stacji Muzeum. W publikacji poznamy wszystkie jednostki znajdujące się na terenie Stacji Muzeum w Warszawie.

Projekt dofinansowany w 2018 r. z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.
„Dzieje Muzeum Kolejnictwa / Stacji Muzeum w latach 1927-2018”
Publikacja opracowana na konferencję pt. „Promocja historii kolejnictwa”, która odbyła się w dniach
3-4 grudnia 2018 r.

Działanie dofinansowane w 2018 r. z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na projekt pt. „Promocja historii kolejnictwa”.

PUBLIKACJA DO POBRANIA w "Pliki do pobrania"
„Rola samorządu w rozwoju komunikacji na przykładzie Sochaczewskiej Kolei Sejmikowej oraz Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej w 100-lecie odzyskania niepodległości Polski oraz 20-lecie Samorządu Województwa Mazowieckiego”
Wydawnictwo pokonferencyjne stanowi zbiór wystąpień prezentowanych podczas konferencji pod tym samym tytułem, zorganizowanej w dniu 6 listopada 2017 r. w Sali Lustrzanej Stacji Muzeum.

Konferencja i publikacja zostały zrealizowane w ramach dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w 2017 r. projektu pt. „Rola samorządu w rozwoju komunikacji na przykładzie Sochaczewskiej Kolei Sejmikowej oraz Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej w 100-lecie odzyskania niepodległości Polski oraz 20-lecie Samorządu Województwa Mazowieckiego".

PUBLIKACJA DO POBRANIA w "Pliki do pobrania"
„Znaczenie miejsc przyrodniczo cennych oraz edukacji ekologicznej w turystyce"
Wydawnictwo pokonferencyjne stanowi zbiór wystąpień prezentowanych podczas konferencji pod tym samym tytułem, zorganizowanej w dniu 19 października 2016 r. w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie.

Organizacja konferencji „Znaczenie miejsc przyrodniczo cennych oraz edukacji ekologicznej w turystyce” została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 10 735,00 zł.

PUBLIKACJA DO POBRANIA w "Pliki do pobrania"
„Znaczenie miejsc przyrodniczo cennych oraz edukacji..." „Rola samorządu w rozwoju komunikacji na przykładzie..." „Dzieje Muzeum Kolejnictwa / Stacji Muzeum w latach...” „Koleje polowe na ziemiach polskich w okresie I wojny...”