Ciasteczka! Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony stacjamuzeum.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka Prywatności

Ok, zamknij
13.05.2022

Inicjatorem programu pn. „Kulturalna szkoła na Mazowszu” jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. W dniach od 16 maja do 31 grudnia 2022 r. zorganizowane grupy szkole będą mogły skorzystać z oferty edukacyjnej Stacji Muzeum w Warszawie tj. lekcji muzealnych z oferty edukacyjnej za preferencyjną cenę biletu wstępu do muzeum, tj. za 1 zł brutto za jednego uczestnika. Cena lekcji muzealnej pozostaje bez zmian.
Program jest organizowany w celach upowszechniania dziedzictwa kulturowego Mazowsza, inspirowania do planowania i realizowania ciekawych lekcji, rozwijania zainteresowań i kreatywności, umożliwienia mazowieckim uczniom większego dostępu do kultury.


Do udziału w programie uprawnieni są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych typu: licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego. W programie mogą brać udział uczniowie z województwa mazowieckiego w formie zorganizowanych grup szkolnych wraz z ich opiekunami.


Warunkiem skorzystania z programu jest złożenie przez szkołę wypełnionego zgłoszenia w formie papierowej na adres: Stacja Muzeum, ul Towarowa 3, 00-811 Warszawa i/lub elektronicznej na adres e-mail: edukacja@stacjamuzeum.pl, na poniższym formularzu.


Zgłaszającym grupę do uczestnictwa w ofercie instytucji kultury może być Dyrektor szkoły lub Zastępca Dyrektora. Wypełniający formularz oświadcza jednocześnie, że wszystkie wymienione osoby są uczniami danej szkoły. Instytucja dokona oceny zgłoszenia pod względem formalnym i skontaktuje się ze zgłaszającym w celu potwierdzenia zgłoszenia i ustalenia terminu wizyty.


Informacji w sprawie realizacji programu w Stacji Muzeum udziela Dział Naukowo-Popularyzatorski pod nr tel. 22/620 04 80 wew. 106 lub e-mail: edukacja@stacjamuzeum.pl.

Program pn. „Kulturalna szkoła na Mazowszu” Formularz zgłoszeniowy do programu pn. „Kulturalna szkoła na Mazowszu”