Ciasteczka! Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony stacjamuzeum.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka Prywatności

Ok, zamknij

20.06.2022 r.

Tak jak wcześniej informowaliśmy, Stacja Muzeum otrzymała 40 000 zł z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w ramach Programu „Kultura cyfrowa”) na digitalizację dokumentacji technicznej lokomotywy parowej Pt31, a także – w ramach wkładu własnego – 43 000 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

Po podpisaniu umów o dofinansowanie zadania, wyłoniony został wykonawcy usługi. Teraz materiał zostanie bezpiecznie przeskanowany, a skany poddane koniecznej obróbce cyfrowej. Dane wytworzone w procesie digitalizacji (tj. pliki wzorcowe, pliki użytkowe odwzorowań cyfrowych oraz metadane) zostaną zapisane na nośnikach w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo i dostęp dla systemów w jak najdłuższej perspektywie czasowej. Po opracowaniu, wybrane rysunki wraz z opisami merytorycznymi znajdą się na platformie Cyfrowa Stacja Muzeum, dostępnej pod adresem https://cyfrowa.stacjamuzeum.pl/. Digitalizacja archiwaliów potrwa do października 2022 roku.

 

Po zakończeniu zadania cały zasób będzie udostępniany osobom zainteresowanym – do celów naukowo-badawczych, edukacyjnych oraz popularyzatorskich.

 

Dokumentacja, o której mowa obejmuje ok. 1287 rysunków na kalce technicznej i papierze o wymiarach zbliżonych do A1, A2, A3 i A0 oraz w innych niestandardowych formatach, na których najczęściej pojawia się sygnatura Pierwszej Fabryki Lokomotyw w Polsce S.A. – Zakłady w Chrzanowie [‘Fablok’]. Stacja Muzeum nie była w stanie zdigitalizować ich we własnym zakresie, duży problem stanowiła postępująca degradacja kalek technicznych, na których sporządzono rysunki, stąd decyzja o sięgnięciu po środki zewnętrzne.

 

Warto podkreślić, że w zbiorach Muzeum znajduje się zarówno parowóz Pt31-64, jak i Pt47 o numerach: 01, 93, 104 i 152 – będący konstrukcją rozwojową parowozu Pt31 zaprojektowanego przez inż. Kazimierza Zembrzuskiego.

 


O postępach prac będziemy informować za pośrednictwem naszej strony internetowej i mediów społecznościowych, a także naszych partnerów medialnych: Koleje Mazowieckie – wydawca tytułu prasowego „KM – Moja Kolej”, magazyn dla miłośników kolei „Świat Kolei”, miesięcznik „Rynek Kolejowy” oraz Urząd Transportu Kolejowej.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego .
Zadanie zrealizowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

 

Oprac. Stacja Muzeum

Fot. Piotr Michalski, Marcin Brzomiński

O projekcie w numerze 08/2022 magazynu "Moja Kolej"

Dział Ekspozycji i Wystaw Czasowych
tel. +48 22 620 04 80 wew. 111
e-mail: dominika.leszczynska@stacjamuzeum.pl

Dział Inwentarzy
tel. +48 22 620 04 80 wew. 108
e-mail: agnieszka.kaczorek@stacjamuzeum.pl

20220610_094743