"Kolejarze z Wileńszczyzny"

Jesienią 2020 r. Stacja Muzeum złożyła wniosek do Programu "Literatura" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (obecnie: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu) pn. „Wydanie drukiem książki (reportażu historycznego) Dominiki Leszczyńskiej pt. "Kolejarze z Wileńszczyzny”, uzyskując dotację w kwocie 12 416,00 zł. Wkład własny na realizację zadania zapewnią środki z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz środki własne Stacji Muzeum.

 

Dworzec kolejowy w Wilnie, karta pocztowa, zbiory Stacji Muzeum (nr inwentarzowy: Arch 859)

 

Przedsięwzięcie będzie realizowane od 15 kwietnia do 29 października 2021 r. Książka ukaże się w ramach cyklu „Historie kolejowe”, mającego na celu kultywowanie i przywracanie pamięci o polskich kolejarzach i ich rodzinach – całych pokoleniach, których życie i byt materialny wiązał szeroki, normalny lub wąski tor. Przypomnijmy, tom I nosił tytuł "Czyżewscy, Harbin i Kolej Wschodniochińska" (wyd. 2019) i poświęcony był Polakom, którzy przed ponad wiekiem budowali i eksploatowali drogę żelazną w Mandżurii.


Publikacja "Kolejarzy z Wileńszczyzny" zbiega się z rocznicą powojennej masowej ekspatriacji Polaków z Kresów Wschodnich w latach 1945-1946, dlatego nie przypadkiem motyw utraty, zesłania, wypędzenia spaja wszystkie ujęte w książce historie (w szczególności losy rodzin: Podoleckich i Dąbrowskich, Montrymowicz-Żakowiczów, Głazków oraz Jałowieckich). Plastyczny język i ciekawy sposób prowadzenia narracji znajdą dopełnienie w wysokim poziomie edytorskim książki, doborze ilustracji (przeważnie nieznanych) oraz dbałości o szatę graficzną.

 

Dyplom za 40-letnią służbę na kolei dla Piotra Żakowicza – zegarmistrza I klasy w Wilnie, zbiory Stacji Muzeum (nr inwentarzowy: Arch 3884)

 

 


W ramach działań promocyjnych zostanie stworzony PORTRET ZBIOROWY KOLEJARZA KRESOWEGO (w szczególności z terenów Wileńszczyzny), stanowiąc hołd oddany polskim pracownikom dróg żelaznych na Kresach. Udostępnimy go w przestrzeni wirtualnej oraz w formie reklamy zewnętrznej – w siedzibie Stacji Muzeum. Wybrane ilustracje trafią do książki.

 

Patronat:
Warszawskie Towarzystwo Genealogiczne
Fundacja Grupy PKP S.A.
Stowarzyszenie Muzealników Polskich Oddział Mazowiecki

 

 

Patronat medialny:
Polskie Radio dla Ciebie
blog Literacka PKP-Jazda
miesięcznik Kolei Mazowieckich „Moja Kolej”
miesięcznik „Głos Maszynisty”
dwumiesięcznik „Raport Kolejowy”

 

Zachęcamy Państwa do odwiedzania naszej platformy, dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, wspomnieniami, pamiątkami rodzinnymi, a tym samym – współtworzenia muzealnego archiwum kresowego.

 

Kontakt:

Stacja Muzeum
ul. Towarowa 3
00-811 Warszawa
tel. +48 22 620 04 80 wew. 123
e-mail: dominika.leszczynska@stacjamuzeum.pl lub historia@stacjamuzeum.pl
www.stacjamuzeum.pl