Ciasteczka! Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony stacjamuzeum.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka Prywatności

Ok, zamknij

2023


25.11.2023 r.

Zwieńczeniem spotkań z literaturą kolejową, realizowanych przez Stację Muzeum w ramach zadania „Co kryją kolejowe archiwa rodzinne”, była prezentacja książki Dominiki Leszczyńskiej „Kolejarze z Wileńszczyzny” wraz z wystawą „Portret zbiorowy kolejarza kresowego” w Wesołej.


Wydarzenie zorganizowane w Dniu Kolejarza, we współpracy z Ośrodkiem Kultury Wesoła, miało charakter symboliczny. To właśnie tu przed kilkoma laty autorka rozpoczęła serię rozmów z nieżyjącym już Panem Jerzym Dąbrowskim – synem wileńskiego maszynisty – które stały się następnie kanwą jej „wileńskiej” książki. Dzisiaj historia zatoczyła koło.


Tym samym zakończyliśmy cykl tegorocznych wyjazdów promocyjnych z cyklem „Historie kolejowe”.


Wyjazd do Wesołej był możliwy dzięki dotacji ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego (Mazowsze serce Polski). Partnerem Stacji Muzeum przy projekcie jest Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa.


Fot. Ewa Malitka


 


15.11.2023 r.


15 listopada br. zespół Stacji Muzeum gościł w Dzierzgońskim Ośrodku Kultury, w związku z realizacją zadania „Co kryją kolejowe archiwa rodzinne”. Wydarzenie miało miejsce w sali widowiskowej DOK. W spotkaniu z Dominiką Leszczyńską, autorką Kolejarzy z Wileńszczyzny, wzięli udział mieszkańcy Dzierzgonia i okolic, młodzież oraz dorośli, którzy wysłuchali pogadanki nt. kolei na Kresach i muzealnego projektu „Archiwum Historii Mówionej”. Autorce tradycyjnie już towarzyszył Michał Fludziński – w roli konferansjera-kolejarza.


Podczas pobytu w Dzierzgoniu udało się nam też zarejestrować cenną relację dot. powojennej ekspatriacji.


Wyjazd na Pomorze był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Partnerem projektu jest Stowarzyszenie „Głogowska Edukacja Kresowa”.


Fot. Sebastian Rakowski


17-20.10.2023 r.


W dniach od 17 do 20 października zespół Stacji Muzeum gościł w Szczecinie na zaproszenie Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica, w ramach projektu „Co kryją kolejowe archiwa rodzinne”. Okazją do wizyty w mieście nad Odrą była prezentacja książki Dominiki Leszczyńskiej pt. „Czyżewscy, Harbin i Kolej Wschodniochińska” oraz otwarcie wystawy „Kolej w Kraju Czarnego Smoka” (w dniu 19 października br.).


Oprócz prezentacji ww. wydawnictw, w programie wydarzenia znalazły się: pogadanka Pana Romualda Oziewicza – prezesa Klubu Harbińczyków w Szczecinie, oraz referat urodzonego w Harbinie Jerzego Czajewskiego, który przybliżył zebranym historię Kolei Wschodniochińskiej. Dodatkową atrakcją były historyczne mundury – rosyjski/carski oberkonduktora (kierownika pociągu) oraz szeregowego żołnierza piechoty japońskiej z pocz. lat 30. XX w., które zaprezentowali: Michał Fludziński ze Stacji Muzeum oraz Michał Rozmarynowski ze Szczecińskiego Klubu Azji.


Na spotkaniu licznie stawiły się też rodziny kresowe, którym zawieźliśmy reportaż „Kolejarze z Wileńszczyzny” oraz katalog wystawy „Portret zbiorowy kolejarza kresowego”.


Dodajmy, że pobyt w Szczecinie zaowocował również spotkaniem z wnukiem Kazimierza Zienkowicza, budowniczego Kolei Wschodniochińskiej. Jego relację zarejestrowaliśmy w ramach muzealnego Archiwum Historii Mówionej.


Szczególne podziękowania za przyjęcie i pomoc w organizacji przedsięwzięcia należą się Paniom: Aleksandrze Skibie i Cecylii Judek z Książnicy Pomorskiej oraz Panom: Romualdowi Oziewiczowi i Jerzemu Czajewskiemu z Klubu Harbińczyków.


Wyjazd do Szczecina zrealizowany został dzięki dofinansowaniu z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Partnerem projektu jest Stowarzyszenie „Głogowska Edukacja Kresowa”.


Fot. Sebastian Rakowski


10.10.2023 r.

Na zaproszenie Archiwum Państwowego w Zamościu, mieliśmy przyjemność i zaszczyt gościć z naszą wystawą „Portret zbiorowy kolejarza kresowego” w tym starym i wielce zasłużonym mieście. Prezentacji towarzyszyło, jak zawsze, spotkanie z książką Dominiki Leszczyńskiej pt. „Kolejarze z Wileńszczyzny”, poświęcone losom polskich kolejarzy na dawnych Kresach II Rzeczypospolitej. Wydarzenie odbyło się nie byle gdzie, bo w słynnej i wielce zasłużonej Akademii Zamojskiej.

 

Z Zamościa nasz muzealny zespół powrócił nie tylko bogatszy o kolejne doświadczenia, ale również z pokaźnym zbiorem materiałów źródłowych pozyskanych dzięki uprzejmości naszego gospodarza – Archiwum Państwowego w Zamościu. Oprócz kopii ciekawych dokumentów dotyczących kolei na terenach Zamojszczyzny, do naszych zasobów trafiły kopie równie ciekawych i mało znanych fotografii, które z pewnością w przyszłości wykorzystamy.

 

Wyjazd do Zamościa był realizowany w ramach projektu „Co kryją kolejowe archiwa rodzinne”. Partnerem zadania dofinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego jest Stowarzyszenie „Głogowska Edukacja Kresowa.

   

   

 

Fot. Ewa Malitka


19.09.2023 r.

To był pracowity wrzesień. Tym razem Kolejarze z Wileńszczyzny zawitali do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dra Witolda Bełzy w Bydgoszczy. 19 września o godz. 19.00 przy ul. Stary Rynek 24 odbyła się pogadanka z udziałem Dominiki Leszczyńskiej – autorki reportażu, a także Michała Fludzińskiego – w replice munduru polskiego kolejarza z okresu międzywojnia.

 

Wśród znamienitych gości, na spotkaniu pojawiła się córka jednego z bohaterów książki – Adama Animuckiego. Barwną postać tego malarza kolejowego, który po ekspatriacji (1945) znalazł w Bydgoszczy swój drugi dom, przybliżyła opowieść o brawurowym uratowaniu przezeń we wrześniu 1939 roku i przewiezieniu do Macierzy obrazu upamiętniającego Cud nad Wisłą.

 

Wyjazd zespołu Stacji Muzeum do Bydgoszczy był możliwy dzięki finansowemu wsparciu z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego, udzielonemu w ramach projektu popularyzatorsko-badawczego „Co kryją kolejowe archiwa rodzinne”. Partnerem projektu jest Stowarzyszenie „Głogowska Edukacja Kresowa”.

      

Fot. Ewa Malitka

 

 

17.09.2023 r.

W niedzielę 17 września w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa zwiedzający Stację Muzeum mieli możliwość uczestnictwa w dwóch pogadankach poświęconych etosowi kolejarza.


W wagonie tzw. Szczęśliwickim stojącym na terenie skansenu, Michał Fludziński i Dominika Leszczyńska (autorka publikacji z cyklu ‘Historie kolejowe’: Czyżewscy, Harbin i Kolej Wschodniochińska oraz Kolejarze z Wileńszczyzny) opowiadali o tradycjach kolejowych, życiu codziennym rodzin kolejarskich i zaangażowaniu pracowników dróg żelaznych w walki o Niepodległość. Przybliżyli też zainteresowanym kilka sylwetek kolejarzy kresowych.


Michał Fludziński ubrany w replikę munduru kolejarza z okresu międzywojnia, przedstawiał dodatkowo dzieje munduru polskiego kolejarza, opowiadał o znaczeniu dodatków mundurowych, emblematów, nakryć głowy, etc.

 

 

 

 

 

Fot. Adam Sawicki i Dominika Leszczyńska

11-14.09.2023 r.


Objazd naukowy po Dolnym Śląsku realizowaliśmy w porozumieniu ze Stowarzyszeniem „Głogowska Edukacja Kresowa” oraz Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Węglińcu.


To był bardzo owocny wyjazd i czas wytężonej pracy badawczo-popularyzatorskiej. Tym razem – dzięki dofinansowaniu z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego, udzielonemu w ramach projektu popularyzatorsko-badawczego „Co kryją kolejowe archiwa rodzinne” – udało się zarejestrować trzy relacje w ramach Archiwum Historii Mówionej, pozyskać interesujące fotografie do zbiorów muzealnych, a także udokumentować śląskie zabytki architektury i infrastruktury kolejowej w Głogowie, Pilchowicach, Pilchowicach-Nielestnie i Węglińcu. Nawiązaliśmy też wiele cennych kontaktów, które – mamy nadzieję – zaowocują przyszłymi działaniami badawczymi.


13 września na terenie zrewitalizowanego dworca kolejowego w Węglińcu odbyło się spotkanie promujące książkę Dominiki Leszczyńskiej pt. Kolejarze z Wileńszczyzny. Podczas wydarzenia po raz pierwszy zaprezentowaliśmy spot reklamujący muzealne Archiwum Historii Mówionej, autorstwa Michała Fludzińskiego. Szczególne podziękowania za przyjęcie nas w Węglińcu należą się Dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji – Panu Pawłowi Babiczowi, oraz Pani Barbarze Drygas.


Partnerem projektu jest Stowarzyszenie „Głogowska Edukacja Kresowa”, które udzieliło pomocy przy organizacji przedsięwzięcia.


 

 

 

 

 

Fot. Barbara Drygas i Dominika Leszczyńska


05-06.08.2023 r.


Zespół Stacji Muzeum wrócił z Festiwalu Dziedzictwa Kresów, gdzie współtworzyliśmy wydarzenia finałowe w Baszni. Muzealne stoisko prezentowało się godnie – zarówno 5 sierpnia podczas Pikniku Kolejowego w Galerii Kolejnictwa „Stacja Basznia”, jak i w dniu następnym, w pobliskiej Osadzie Kresowej.


To był pracowity czas: pogadanki kolejowe w wykonaniu Michała Fludzińskiego, prezentacja książki Dominiki Leszczyńskiej „Kolejarze z Wileńszczyzny”, a w międzyczasie gromadzenie relacji świadków historii (Archiwum Historii Mówionej) i pozyskiwanie cennych eksponatów do zbiorów muzealnych.


Wyjazd był możliwy dzięki dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Partnerem Stacji Muzeum jest Stowarzyszenie „Głogowska Edukacja Kresowa”.


Fot. Michał Fludziński, Ewa Malitka, Dominika Leszczyńska14-16.06.2023 r.

Kontynuując promocję cyklu literackiego „Historie kolejowe”, zespół Stacji Muzeum zawędrował ostatnio na Powiśle. Gościliśmy tam w dniach 14–16 czerwca na zaproszenie Biblioteki Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie.


W czwartek 15 czerwca w klimatycznej scenerii neogotyckiego dworca kolejowego z przełomu XIX i XX stulecia miała miejsce prezentacja Kolejarzy z Wileńszczyzny i pokaz wystawy planszowej pt. „Portret zbiorowy kolejarza kresowego”. Godny uwagi jest fakt, że zabytkowy dworzec po rewitalizacji z powodzeniem pełni swą pierwotną funkcję, w swych murach mieszcząc również Bibliotekę.


Spotkanie z autorką Dominiką Leszczyńską i towarzyszącym jej Michałem Fludzińskim w replice munduru kolejarza, zostało zorganizowane w poczekalni dworcowej. Niespodzianką dla wszystkich było niezapowiedziane przybycie do Kwidzyna Pana Józefa Andruszkiewicza (rocznik 1931) – syna kolejarza z Wołkowyska i jednego z bohaterów książki.

 

Za pomoc w organizacji i gościnne przyjęcie na Powiślu dziękujemy Pani Katarzynie Bednarek – Dyrektor Biblioteki Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie oraz Panu Kazimierzowi Gorlewiczowi z rodziny kolejarskiej z Wołkowyska.


Wyjazd do Kwidzyna był możliwy dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego, w ramach Projektu popularyzatorsko-badawczego „Co kryją kolejowe archiwa rodzinne”. Partnerem przedsięwzięcia była Fundacja Pomorskich Kresowian.

 

Więcej zdjęć do zobaczenia TUTAJ.


30.05.2023 r.

Miesiąc maj zamknęliśmy prezentacją książki Dominiki Leszczyńskiej pt. „Kolejarze z Wileńszczyzny”. Spotkanie odbyło się 30 maja w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy na Koszykowej, w ramach współpracy Stacji Muzeum z instytucjami kultury Mazowsza.


Nie ma przypadków, dlatego fakt organizacji wydarzenia w Gmachu im. Stanisławów Kierbedziów (fundatorów Biblioteki) prowadzący potraktowali jako pretekst do rozmowy o zasługach tej rodziny dla rozwoju dróg żelaznych – od Warszawy po Władywostok.


Spotkanie z autorką moderował tradycyjnie już Michał Fludziński, w replice munduru polskiego kolejarza doby międzywojnia. Promocji towarzyszyła wystawa planszowa „Portret zbiorowy kolejarza kresowego”.


Wszystkich Państwa, którzy nie zdołali dotrzeć we wtorek na Koszykową, odsyłamy do zarejestrowanego na żywo nagrania, dostępnego na kanale YouTube.

Więcej zdjęć do zobaczenia TUTAJ.


23.05.2023 r.

„Kolejarze z Wileńszczyzny” w Siedlcach.

We wtorek 23 maja gościliśmy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siedlcach.

Spotkaniu z książką Dominiki Leszczyńskiej towarzyszyła wystawa planszowa „Portret zbiorowy kolejarza kresowego” i zabytkowy sztandar wileńskiego koła Związku Drużyn Konduktorskich RP z 1929 roku ze zbiorów Stacji Muzeum.

Na spotkaniu pojawiło się wielu ciekawych gości, m.in. przedstawiciele rodziny Dąbrowskich, wśród nich Hanna Uszyńska – wnuczka Jana Dąbrowskiego, jednego z bohaterów książki.
Dziękujemy Dyrekcji i Pracownikom Biblioteki za organizację wydarzenia i niepowtarzalną atmosferę.


Więcej zdjęć do zobaczenia TUTAJ.


10–11.03.2023 r.

Wileńskie Kaziuki ze Stacją Muzeum

Kontynuujemy nasze spotkania z literaturą kolejową. W dniach 10–11 marca zespół Stacji Muzeum przebywał w Stargardzie w województwie zachodniopomorskim. Promocja reportażu Dominiki Leszczyńskiej pt. „Kolejarze z Wileńszczyzny” w Domu Kultury Kolejarza zainaugurowała tam XVIII Wileńskie Kaziuki.


Piątkowe spotkanie 10 marca odbyło się w sprawdzonej formule rozmowy autorki z Michałem Fludzińskim. Replika munduru polskiego kolejarza, którą nasz kolega miał na sobie, jak również zabytkowy sztandar wileńskiego koła Związku Drużyn Konduktorskich RP z 1929 roku ze zbiorów Stacji Muzeum, były punktem wyjścia do dyskusji o pamięci, etosie kolejarza, pracy z archiwami rodzinnymi oraz muzealnym Archiwum Historii Mówionej.


Na prośbę organizatorów, w szczególności wywodzącej się z Kresów Wandy Wysockiej – przewodniczącej Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – spotkanie zostało powtórzone w sobotę 11 marca, w obecności rzeszy gości, samorządowców, lokalnych mediów, jak również zaproszonych wystawców i zespołów folklorystycznych. Wyjątkowym akcentem obchodów były występy blisko czterdziestoosobowego Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego „Rudomianka” z Litwy, który od wielu lat tworzą nasi rodacy.


Obu spotkaniom towarzyszyła wystawa planszowa „Portret Zbiorowy Kolejarza Kresowego”, którą jeszcze przez chwilę będzie można oglądać w Domu Kultury Kolejarza.


XVIII Kaziuki Wileńskie w Stargardzie zorganizował Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Stargardzie. Współorganizatorem był Dom Kultury Kolejarza w Stargardzie z dyrektor Agnieszką Garczyńską oraz Stargardzkie Centrum Kultury. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie!


W naszej fotorelacji Państwa uwadze polecamy w szczególności ślady kolejowe, na które trafiliśmy i które uwieczniliśmy podczas pobytu na Pomorzu Zachodnim, m.in. kaplicę kolejarzy w gotyckiej kolegiacie w Stargardzie i rzeźbę kolejarza na tamtejszym Rynku.Więcej zdjęć do zobaczenia TUTAJ.


Fot. Michał Fludziński i Sebastian Rakowski

16.01.2023 r.

Za nami krótki ale bardzo intensywny wyjazd naukowo-popularyzatorski na Dolny Śląsk. W dniach 15–17 stycznia br. zespół Stacji Muzeum gościł tam z książką „Kolejarze z Wileńszczyzny”, wystawą „Portret zbiorowy kolejarza kresowego” i pogadanką o etosie kolejarza kresowego. Kontynuowane były też prace nad muzealnym archiwum historii mówionej.


Spotkanie z Dominiką Leszczyńską, autorką reportażu historycznego pt. „Kolejarze z Wileńszczyzny”, odbyło się 16 stycznia w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Wiedzy w Bolesławcu, przy organizacyjnym wsparciu Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich o/Bolesławiec. Rozmowę poprowadził Michał Fludziński, tradycyjnie w replice przedwojennego munduru polskiego kolejarza.


Mimo stosunkowo wczesnej pory, dopisała zarówno młodzież miejscowych szkół średnich, członkowie i sympatycy Towarzystwa, jak i miłośnicy Kresów. Wśród zgromadzonych nie zabrakło też emerytowanych pracowników węzła kolejowego w Węglińcu. Po zakończeniu dyskusji, jaka wywiązała się pod koniec spotkania, wszyscy stanęli do pamiątkowego zdjęcia.


Jeszcze tego samego dnia nasi pracownicy dotarli do Głogowa, gdzie – przypomnijmy – nie dalej jak w listopadzie wraz ze Stowarzyszeniem ‘Głogowska Edukacja Kresowa’ współtworzyliśmy uroczyste obchody Dnia Kolejarza. Tym razem, podczas nieformalnego spotkania roboczego z członkami Stowarzyszenia, planowaliśmy dalszą współpracę. O szczegółach będziemy Państwa informowali w kolejnych miesiącach.


Przedpołudnie 17 stycznia upłynęło na kwerendzie w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie, po czym rejestrowaliśmy obszerną relację świadka historii – na potrzeby wspomnianego archiwum historii mówionej.


Mieszkańców Dolnego Śląska, którzy nie dotarli na nasze spotkania, a zainteresowani są tematyką kolejową informujemy, że książka „Kolejarze z Wileńszczyzny” dostępna jest w Księgarni ‘Papirus’ w Bolesławcu i Księgarni ‘Feniks’ w Głogowie. Ponadto w bolesławieckiej książnicy jest do nabycia wcześniejsza publikacja Dominiki Leszczyńskiej z serii ‘Historie kolejowe’ pt. „Czyżewscy, Harbin i Kolej Wschodniochińska”. Obie pozycje można też oczywiście zamówić pisząc na adres kasa@stacjamuzeum.pl lub dzwoniąc pod numer (22) 620 04 80 wew. 119.


Więcej zdjęć do zobaczenia TUTAJ.

Fot. Ewa Malitka, Michał Fludziński i Sebastian Rakowski

2022


25.11.2022 r.

W dniu wspomnienia św. Katarzyny Aleksandryjskiej „Kolejarze z Wileńszczyzny” zawitali do głogowskiego Teatru im. Andreasa Gryphiusa. Zespół Stacji Muzeum gościł na Dolnym Śląsku na zaproszenie Stowarzyszenia „Głogowska Edukacja Kresowa”.


Głogowskie Obchody Dnia Kolejarza rozpoczęły się już w poniedziałek 21 listopada na dworcu kolejowym niezwykłym happeningiem. Pracownicy kolei, podążając za Jerzym Pileckim – potomkiem kolejarzy z Krasnojarska, ubranym w mundur dyżurnego ruchu – uroczyście wnieśli na halę dworcową kilkanaście plansz wystawy „Kolejarze z Wileńszczyzny. Zapomniani bohaterowie”. Wydarzenie zgromadziło liczne grono publiczności, w tym brać kolejarską, przedstawicieli organizatorów i zaproszonych gości, władze miasta, historyków i regionalistów, osoby przesiedlone tu po II wojnie światowej i ich rodziny, a także najmłodsze pokolenie głogowian. W piątek ekspozycja została przeniesiona na hol główny Teatru, gdzie prezentowana będzie do 6 grudnia.


25 listopada, punktualnie o 16.30 rozpoczął się Kolejarski Wieczór Kresowy. Uświetnił go godzinny koncert Orkiestry Huty Miedzi „Głogów” pod batutą Bartłomieja Nienartowicza. Następnie odbyła się prezentacja książki Dominiki Leszczyńskiej „Kolejarze z Wileńszczyzny” – spotkanie poprowadził Michał Fludziński, tradycyjnie w replice munduru kolejarza z okresu międzywojennego. Na scenie Teatru im. Andreasa Gryphiusa nie mogło zabraknąć świadka historii – zabytkowego sztandaru Związku Drużyn Konduktorskich Rzeczypospolitej Polskiej Koło w Wilnie z 1929 r., pozostającego w zbiorach Stacji Muzeum. Podczas prezentacji książki wyjątkowo mocno wybrzmiała relacja audio Ryszarda Liminowicza (urodzonego w Piesiewiczach), który w 1946 r. wraz rodziną na zawsze opuszczał rodzinne strony, jadąc z Lidy „w kierunku nie wiadomo jakim”.


Jeszcze raz serdecznie dziękujemy organizatorom za gorące przyjęcie. Pozostaje mieć nadzieję, że na ziemię głogowską jeszcze wrócimy – również po to, aby kontynuować prace nad muzealnym archiwum historii mówionej.

 

->ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z MATERIAŁEM FILMOWYM Z PORTALU TV MASTER. <-


Więcej zdjęć do zobaczenia TUTAJ.


Fot. Michał Fludziński i Sebastian Rakowski

27.10.2022 r.

->ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z MATERIAŁEM FILMOWYM ZREALIZOWANYM PRZEZ KANAŁ TVP POLONIA <-


27.10.2022 r.

Za nami kolejne entuzjastyczne przyjęcie „Kolejarzy z Wileńszczyzny” przez Czytelników – tym razem w Olsztynie. 27 października 2022 r. gościliśmy na Warmii na zaproszenie tamtejszego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej.


Spotkanie z Dominiką Leszczyńską – autorką cyklu literackiego „Historie kolejowe” – miało miejsce w pięknej Kamienicy Naujacka (secesyjnym pałacyku mieszkalnym przy ulicy Dąbrowszczaków), będącej siedzibą Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie. Wydarzenie współprowadził Michał Fludziński, który tradycyjnie wystąpił w replice munduru polskiego kolejarza okresu międzywojnia. Gościem specjalnym był ocalały sztandar Związku Drużyn Konduktorskich Koła Wilno z 1929 r. Zaprezentowana też została kameralna wystawa planszowa „Portret zbiorowy kolejarza kresowego”.


W wydarzeniu liczny udział wzięli mieszkańcy Kresów ekspatriowani na Warmię po 1945 r., a także ich rodziny (wśród wysiedlonych byli też kolejarze). Zabrali oni głos w dyskusji, jaka wywiązała się w drugiej części spotkania. W związku z pojawieniem się ciekawych wątków badawczych pozostaje mieć nadzieję, że w niedalekiej przyszłości jeszcze do Olsztyna wrócimy.


Wszystkich zainteresowanych „Kolejarzami z Wileńszczyzny” zapraszamy do Książnicy Polskiej w Olsztynie, gdzie można zakupić książkę wraz z katalogiem wystawy.

Więcej zdjęć do zobaczenia TUTAJ.


14.10.2022 r.

14 października o godzinie 17.00 w starym budynku Dworca Kraków Główny odbyło się spotkanie z Dominiką Leszczyńską, autorką dwóch książek z cyklu ‘Historie kolejowe’: Czyżewscy, Harbin i Kolej Wschodniochińska oraz Kolejarze z Wileńszczyzny. Poprowadził je Michał Fludziński ze Stacji Muzeum, który wystąpił w replice munduru polskiego kolejarza z okresu międzywojnia. Motywem przewodnim wystąpienia i późniejszej dyskusji była rola archiwów rodzinnych, które dostarczyły autorce inspiracji do obu reportaży historycznych. Gościem specjalnym była Jolanta Giedrojć-Gorąca (Olsztyn) z kolejowej rodziny Tyszko, bohaterów Kolejarzy z Wileńszczyzny.

Wydarzenie odbyło się w ramach uroczystych obchodów 175. rocznicy wjazdu do Krakowa pierwszego pociągu Kolei Krakowsko-Górnośląskiej.

Więcej zdjęć do zobaczenia TUTAJ.


11.07.2022 r.

W dniach 11-15 lipca nasza koleżanka Dominika Leszczyńska gościła wraz z książką „Kolejarze z Wileńszczyzny” w Wilnie i na Ziemi Wileńskiej. Okazją ku temu był wyjazd studyjny śladami żołnierzy Armii Krajowej, bohaterów Operacji „Ostra Brama” – zorganizowany przez Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu.

 

Dominice udało się zaprezentować publikację w wielu miejscach na Litwie, a tym samym dotrzeć z przekazem do polskich środowisk w Wilnie i na terenie historycznej Wileńszczyzny (m.in. Nowa Wilejka, Rudniki, Borejkowszczyzna). Zainteresowanych informujemy, że książki (wraz z katalogiem) są już do nabycia w Księgarni Elephas w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Można zapoznać się z nimi również w dwóch wileńskich książnicach: Bibliotece im. Wróblewskich oraz Bibliotece im. A. Mickiewicza.

 

Po szczegółowe informacje odsyłamy Państwa do materiału zarejestrowanego przez TVP Wilno w ramach programu „Studio Wilno”, gdzie z autorką rozmawiała Pani Edyta Maksymowicz (emisja odbyła się 18 lipca br. – do obejrzenia ONLINE). Ponadto już za kilka dni dzięki Panu Walentemu Wojniłło będziemy obecni w TVP Polonia (o szczegółach poinformujemy wkrótce).

 

Kolejnym, bardzo ważnym owocem wyjazdu reprezentantki Stacji Muzeum na Litwę jest wzbogacenie naszego Archiwum Historii Mówionej o relację Pana Ryszarda Liminowicza – prezesa TMWiZW, który tuż po wojnie zmuszony był do opuszczenia stron rodzinnych w ramach tzw. repatriacji.

 

Powyższe doświadczenia traktujemy jako pierwszy acz istotny krok w kierunku dalszych działań badawczych na Wileńszczyźnie. Mamy też nadzieję, że zawitamy nad Wilię z ciekawą ofertą popularyzatorską w ramach przyszłorocznego III Zjazdu Wilniuków.

 

Na zdjęciu  autorka książki z Panem Bogusławem Nizieńskim (żołnierzem Armii Krajowej) na uroczystych obchodach 78. rocznicy bitwy pod Krawczunami

Pełna galeria zdjęć do zobaczenia TUTAJ.


11.07.2022 r.

Zachęcamy do lektury materiału prasowego Pociąg do Kresów, który ukazał się na łamach „Echa Katolickiego” (nr 26/2022).
30.06.2022 r.

„Kolejarze z Wileńszczyzny” na Południowym Podlasiu

W piątek 24 czerwca gościliśmy z książką „Kolejarze z Wileńszczyzny” i wystawą „Portret zbiorowy kolejarza kresowego” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radzyniu Podlaskim. Na Podlasiu towarzyszył nam sztandar Związku Drużyn Konduktorskich Rzeczypospolitej Polskiej Koło Wilno z 1929 r., wywieziony po II wojnie światowej z Wilna.


Spotkanie poprowadziła Dominika Leszczyńska (autorka książki) wraz z Michałem Fludzińskim, który wystąpił w mundurze polskiego kolejarza z lat trzydziestych XX w.


Gośćmi specjalnymi byli potomkowie Tadeusza Gorazdowskiego, zawiadowcy stacji Bedlno w latach 1914–1915 i jednego z bohaterów książki: wnuk Andrzej Jankiewicz z żoną (USA) oraz kuzyni Maciej Lewandowski (UK) i Maciej Załuski.


Osoby zainteresowane tematem mogą zaopatrzyć się w publikację i towarzyszący jej katalog w dwóch miejscowych księgarniach: „Hermes” i „Zaborek”.


Fot. Michał Fludziński, Miejska Biblioteka Publiczna w Radzyniu Podlaskim

          

19.06.2022 r.

Zapraszamy do obejrzenia programu „Afisz” w TVP3 LUBLIN z dnia 19.06.2022 r. Aby obejrzeć audycję należy nacisnąć LINK.


11.06.2022 r.

Zapraszamy do wysłuchania audycji „Kresowy Salonik” Radia Gdańsk z dnia 11.06.2022 r. Aby odsłuchać audycji trzeba nacisnąć LINK.


09.06.2022 r.

„Co kryją kolejowe archiwa rodzinne”. Spotkanie z Jerzym Downarowiczem – relacja

9 czerwca o godz. 18.30 w Bibliotece muzealnej odbyło się spotkanie z Panem Jerzym Downarowiczem – świadkiem historii, synem inż. Gustawa Downarowicza, jednego z bohaterów książki „Kolejarze z Wileńszczyzny”.


Nasz gość w rozmowie z Dominiką Leszczyńską, popartej pokazem slajdów, nakreślił historię rodu Downarowiczów herbu Przyjaciel z Oszmiańszczyzny, w szczególności zaś swego ojca – dyplomowanego inżyniera dróg i mostów, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, odznaczonego Krzyżem Walecznych za bohaterstwo pod Radoszkowicami. Opowiadał o życiu w międzywojennym Wilnie, trudach czasu okupacji i rzecz jasna – opuszczeniu stron rodzinnych zimą 1945 roku, jednym z pierwszych transportów. Downarowiczowie trafili po wojnie do Warszawy, gdzie ojciec zatrudnił się w DOKP przy odbudowie infrastruktury kolejowej. Zmarł w ostatnim dniu 1947 roku, na skutek wylewu doznanego podczas prac przy moście we Fronołowie nad Bugiem.


Ponieważ formuła spotkań najwyraźniej zainteresowała przybyłych, zapowiadamy już kolejny wieczór z kolejowymi archiwami rodzinnymi. Gościem będzie Pan Jan Animucki – syn Adama, malarza kolejowego z Wileńszczyzny. O szczegółach będziemy Państwa informować po przerwie wakacyjnej.


Fot. Michał Fludziński


 

 


09.06.2022 r.

„Kolejarze z Wileńszczyzny” w Gdańsku


W minioną środę 25 maja zespół Stacji Muzeum gościł w Gdańsku, gdzie na zaproszenie Pana Michała Rzepiaka – prezesa Fundacji Pomorskich Kresowian, w ramach 7. Kresowej Środy Literackiej Dominika Leszczyńska prezentowała drugie wydanie swojej książki pt. „Kolejarze z Wileńszczyzny”.


W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy Trójmiasta i regionu zainteresowani tematyką kolejowo-kresową, potomkowie pracowników dróg żelaznych, a w szczególności bliscy bohaterów publikacji: Pan Józef Andruszkiewicz – syn Leona Andruszkiewicza z Wołkowyska, Panie Bożena i Małgorzata Dubasiewicz z rodziną – spokrewnione z Bolesławem, Piotrem i Pawłem Montrym-Żakowiczami, Pani Anna Lisek – córka Bolesława Tyszko, Pani Krystyna Łatasiewicz – córka Józefa Dylkiewicza, Pan Przemysław Namsołek – potomek rodziny Rumyńskich, Pani Krystyna Pękała – wnuczka Władysława Kamińskiego, zaprzyjaźnionego z Adamem Animuckim, Pani Katarzyna Danilczuk – w imieniu rodziny Dąbrowskich i Podoleckich oraz Pani Agnieszka Wybult z córką Katarzyną – potomkinie Franciszka Rewińskiego.


Wydarzenie moderował Pan Michał Rzepiak, a z ramienia Stacji Muzeum autorkę wspierał Michał Fludziński, w mundurze kolejarza z połowy lat trzydziestych XX w. Dominika Leszczyńska opowiadała o pracy nad książką i swoich literacko-kresowych planach na przyszłość. Z sali padało wiele pytań o kolejową codzienność na Kresach, co dowodzi słuszności i potrzeby sięgania do archiwów rodzinnych, stanowiących cenne dopełnienie innych źródeł historycznych.


Dodajmy, że dzięki uprzejmości Polskich Kolei Państwowych S.A. Oddział w Gdańsku, spotkanie z Dominiką Leszczyńską mogło odbyć się w historycznym budynku Dyrekcji Kolei przy ulicy Dyrekcyjnej 2-4, którego urok utrwaliła na fotografii Pani Agnieszka Wybult. Dziękujemy serdecznie!


Więcej na temat „Kolejarzy z Wileńszczyzny” i gdańskiej promocji usłyszą Państwo w czerwcowym wydaniu Kresowego Saloniku Radia Gdańsk, zrealizowanym przez Panów Michała Rzepiaka i Andrzeja Urbańskiego  – o terminie audycji poinformujemy wkrótce.


Nasze spotkania z historią kolejowych Kresów kontynuowaliśmy w Gdańsku 26 i 27 maja, spotykając się ze świadkami historii i rejestrując ich wspomnienia na potrzeby muzealnego Archiwum historii mówionej.


Wszystkich miłośników kolei i Kresów zapewniamy, że na Wybrzeże zamierzamy jeszcze wrócić, a zainteresowanych publikacją odsyłamy do Gdańskiej Księgarni Naukowej, księgarni Muza oraz – rzecz jasna – do muzealnego sklepu Stacji Muzeum (kasa@stacjamuzeum.pl / 22 620 04 80 wew. 119). Książka jest również dostępna w zestawie z katalogiem wystawy „Portret zbiorowy kolejarza kresowego”.


Fot. Stacja Muzeum oraz Agnieszka Wybult12.05.2022 r.


Drugie wydanie zostało znacząco rozszerzone o kolejne fotografie pochodzące ze zbiorów prywatnych, zgromadzone przez autorkę na przełomie 2021 i 2022 roku w ramach akcji tworzenia muzealnego archiwum kolejarza kresowego. Poprzednia edycja książki miała miejsce w 2021 roku, w ramach programu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Literatura” i przy wsparciu z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego i od razu zdobyła serca Czytelników – stąd decyzja wydawcy o jej wznowieniu w formule poszerzonej i uzupełnionej.


Książka jest do nabycia w sklepie Stacji Muzeum oraz w sprzedaży wysyłkowej. Zamówienia można składać mailowo na adres: kasa@stacjamuzeum.pl.


Najbliższa okazja do spotkania z autorką już 14 maja od godz. 21:30 podczas „Kolejowej Nocy Muzeów” w Galerii Wagon.

         

18.02.2022 r.


Wszystkim miłośnikom kolei i Kresów Wschodnich przypominamy, że w muzealnej Galerii Wagon wciąż trwa wystawa pt. „Portret zbiorowy kolejarza kresowego”. Została ona przygotowana w listopadzie 2021 roku w związku z promocją książki naszej koleżanki Dominiki Leszczyńskiej pt. „Kolejarze z Wileńszczyzny”, dofinansowanej przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego (Program „Literatura”).


W ramach działań promocyjnych projektu przeprowadziliśmy wirtualną zbiórkę fotografii i innych pamiątek dotyczących pracowników dróg żelaznych na Kresach. Aby popularyzować bogactwo zgromadzonej ikonografii, która dokumentuje pracę, wypoczynek, radości i troski dnia codziennego braci kolejarskiej, postanowiliśmy zaprezentować wycinek ich bytowania – od czasów zaborów po lata okupacji – w postaci wystawy planszowej. Znakomita większość pamiątek dotyczy Wilna i Wileńszczyzny, tym niemniej pojedyncze obiekty związane z innymi częściami dawnych Kresów Wschodnich traktujemy jako wyzwanie, zachętę do podjęcia dalszych działań badawczo-popularyzatorskich.


Osoby zainteresowane tematem mogą zaopatrzyć się także w bogato ilustrowany katalog, ze streszczeniami w języku angielskim i litewskim. Zawarliśmy w nim refleksję historyka Michała J. Chromińskiego z Wojskowego Biura Historycznego, który kreśli sylwetkę kolejarza kresowego. Jest to zapis wystąpienia, które zostało wygłoszone podczas listopadowej prezentacji Kolejarzy z Wileńszczyzny.


Wydawnictwo dostępne jest w naszym sklepie muzealnym (tel. 22 620 04 80 wew. 119 lub e-mail kasa@stacjamuzeum.pl).


2021

 

21.08.2021

Wywiad w Katolickim Radiu Podlasie. Aby odsłuchać audycji trzeba nacisnąć LINK.


24.02.2021

Sztandar Związku Drużyn Konduktorskich Rzeczypospolitej Polskiej (Koło Wilno) z 1929 r. Ze zbiorów Stacji Muzeum (MUZ/V/31)

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wniosek naszej koleżanki Dominiki Leszczyńskiej w sprawie wydania książki pt. „Kolejarze z Wileńszczyzny”, złożony w ramach naboru do Programu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Literatura 2021”, uzyskał 78,5/100 pkt. Jest to równoznaczne z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu już przy pierwszym podejściu.

Premiera książki Dominiki Leszczyńskiej pt. „Kolejarze z Wileńszczyzny” - Stacja Muzeum - 18.11.2021

Pierwsza informacja prasowa nt. projektu, wraz z apelem o dzielenie się pamiątkami, która ukazała się na łamach tygodnika "Wspólnota Radzyńska" (2 III 2021). Pierwsza informacja prasowa nt. projektu, wraz z apelem o dzielenie się pamiątkami, na łamach miesięcznika „Głos Maszynisty” (nr 5/2021) Druga informacja prasowa nt. projektu, wraz z apelem o dzielenie się pamiątkami, na łamach miesięcznika „Głos Maszynisty” (nr 6/2021) Pierwsza informacja prasowa nt. projektu, wraz z apelem o dzielenie się pamiątkami, na łamach miesięcznika Kolei Mazowieckich „Moja Kolej” (nr 5/2021) Pierwsza informacja prasowa nt. projektu, wraz z apelem o dzielenie się pamiątkami, na łamach dwumiesięcznika „Raport Kolejowy” (nr 3/2021) Trzecia informacja prasowa nt. projektu, wraz z apelem o dzielenie się pamiątkami, na łamach miesięcznika „Głos Maszynisty” (nr 8/2021) Pierwsza informacja prasowa nt. projektu, wraz z apelem o dzielenie się pamiątkami, na łamach dziennika „Kurier Wileński” (nr 3-4/08/2021) Druga informacja prasowa nt. projektu, wraz z apelem o dzielenie się pamiątkami, która ukazała się na łamach tygodnika "Wspólnota Radzyńska" (10 VIII 2021) Druga informacja prasowa nt. projektu, wraz z apelem o dzielenie się pamiątkami, na łamach dziennika „Kurier Wileński” (nr 92, 10-11/08/2021) Trzecia informacja prasowa nt. projektu, wraz z apelem o dzielenie się pamiątkami, na łamach dziennika „Kurier Wileński” (nr 93, 12-13/08/2021) Czwarta informacja prasowa nt. projektu, wraz z apelem o dzielenie się pamiątkami, na łamach dziennika „Kurier Wileński” (nr 95, 17-18/08/2021) Piąta informacja prasowa nt. projektu, wraz z apelem o dzielenie się pamiątkami, na łamach dziennika „Kurier Wileński” (nr 96, 19-20/08/2021) Druga informacja prasowa nt. projektu, wraz z apelem o dzielenie się pamiątkami, na łamach miesięcznika Kolei Mazowieckich „Moja Kolej” (nr 9/2021) Druga informacja prasowa nt. projektu, wraz z apelem o dzielenie się pamiątkami, na łamach dwumiesięcznika „Raport Kolejowy” (nr 4/2021) Czwarta informacja prasowa nt. projektu na łamach miesięcznika „Głos Maszynisty” (nr 11/2021) Piąta informacja prasowa nt. projektu na łamach miesięcznika „Głos Maszynisty” (nr 12/2021)

Stacja Muzeum
ul. Towarowa 3
00-811 Warszawa
tel. +48 22 620 04 80 w. 123
e-mail: dominika.leszczynska@stacjamuzeum.pl lub historia@stacjamuzeum.pl

Sztandar Związku Drużyn Konduktorskich Rzeczypospolitej Polskiej Koło Wilno, 1929, zbiory Stacji Muzeum (nr inwentarzowy: MUZ/V/31)

Wybierz grupę wiekową:

Wybierz temat lekcji:

Lekcja oparta jest na tekście wiersza Juliana Tuwima „Lokomotywa”. Podczas zajęć dzieci dowiadują się, czym różnią się między sobą wagony oraz jak działa lokomotywa parowa. Godzinne spotkanie wieńczy wspólna recytacja wiersza, stanowiąca idealne połączenie zabawy z nauką.

Czas trwania: 60 min.
Cena: 100 zł od grupy (do 15 dzieci)

Lekcja dostępna w ofercie Kultura za złotówkę.
Już od samego początku istnienia pierwszych pociągów zastanawiano się co zrobić, żeby przejeżdżające parowozy nie stanowiły zagrożenia dla życia ludzi? Od powstania pierwszych parowozów minęło ponad 200 lat, a temat bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych nie stracił na ważności.
Podczas warsztatów dowiemy się, jakie są rodzaje przejazdów kolejowych, poznamy znaki drogowe, które informują nas o tym, że zbliżamy się do przejazdu kolejowego oraz co powinniśmy zrobić, gdy zgubimy się na dworcu kolejowym?
Do zajęć warsztatowych będą wykorzystywane materiały audiowizualne Kompanii Kolejowej ABC.

Lekcja muzealna została objęta patronatem honorowym Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Czas trwania: 60 min
Cena: 100 zł od grupy (do 15 dzieci)
Co to jest kolej i z czego się składa? Czym różni się parowóz od lokomotywy spalinowej i elektrowozu? Skąd parowóz bierze wodę, a pendolino prąd? Na te i inne pytania poszukamy wspólnie odpowiedzi podczas lekcji.

Czas trwania: 60 min
Cena: 100 zł od grupy (do 15 dzieci)
Chcesz zostać modelarzem? Tworzyć miniatury wielkich konstrukcji? Każdy wiek jest dobry na rozpoczęcie przygody z modelarstwem. Przyjdź do nas na zajęcia i przekonaj się, że modelarstwo kolejowe, to nie tylko zabawa, ale też zdobywanie wiedzy technicznej i umiejętności manualnych, które mogą się przydać w niejednej sytuacji... Podczas zajęć każdy uczestnik wykona samodzielnie model lokomotywy z papieru.

Czas: 90 minut
Cena: 200 zł od grupy (do 25 dzieci) + bilety wstępu (opiekunowie bezpłatnie)
Książka pt. „O psie, który jeździł koleją” Romana Pisarskiego, to lektura dla uczniów klas trzecich, opowiadająca losy bohaterskiego psa o imieniu Lampo. Podczas zajęć dzieci zobaczą różne rodzaje wagonów, które pełniły czynną służbę w czasach współczesnych autorowi, czyli latach 60. XX wieku. Uczniowie poznają znaczenie pojęć takich jak: zawiadowca, dyżurny ruchu, konduktor i semafor. W trakcie lekcji zostaną omówione zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w pociągach i na dworcach oraz zagrożenia występujące na przejazdach kolejowych.

Czas: 60 minut
Cena: 100 zł od grupy (do 25 dzieci) + bilety wstępu (opiekunowie bezpłatnie)
Podczas tych zajęć zabieramy dzieci w podróż do przeszłości. Opowiadamy o historii kolei, od powstania toru do uruchomienia szybkich kolei. Zaprezentujemy ciekawostki, pokażemy osiągnięcia techniki, które pomogą w rozwijaniu ciekawości otaczającego świata oraz budowaniu pozytywnego stosunku do nauki i techniki.

Czas: 60 minut
Cena: 100 zł od grupy (do 25 dzieci) + bilety wstępu (opiekunowie bezpłatnie)
Celem zajęć jest kształtowanie bezpiecznego zachowania na przejazdach i przejściach kolejowych, a także podnoszenie świadomości zagrożeń wynikających z niezachowywania szczególnej ostrożności na terenach kolejowych.

Czas trwania: 60 min
Cena: 100 zł od grupy (do 25 dzieci) + bilety wstępu (opiekunowie bezpłatnie)
Podróżowanie koleją to wspaniała przygoda, ale jak zaplanować wycieczkę pociągiem? Co warto wiedzieć przed podróżą koleją? Podczas zajęć dzieci poznają najważniejsze informacje dotyczące planowania podróży. Nauczą się czytać rozkłady jazdy, dowiedzą się na co zwrócić uwagę przy zakupie biletu kolejowego, poznają zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas podróży koleją, a także zasady kulturalnego podróżowania.

Czas trwania: 60 min.
Cena: 100 zł od grupy (do 25 dzieci) + bilety wstępu (opiekunowie bezpłatnie)
Podczas zajęć podejmiemy rozważania na temat: patriotyzmu, godła, ojczyzny, honoru, odwagi i bohaterstwa. Dzięki eksponatom muzealnym i opowieściom o historii polskich kolejarzy – uczestników walk z okupantem, te pojęcia wypełni autentyczna i bogata treść. Podczas zajęć uczestnicy zostaną podzieleni na kilkuosobowe zespoły, które będą przygotowywać projekty sztandaru. Praca ma uwzględniać symbole narodowe oraz hasło, które najlepiej odda ich podniosły charakter.

Czas trwania: 90 min
Cena: 200 zł od grupy (do 25 dzieci) + bilety wstępu (opiekunowie bezpłatnie)
Listy, pocztówki, telegramy... tradycyjna poczta odchodzi w zapomnienie. Wciąż jednak czerpiemy wielką przyjemność z otrzymywania „papierowej” korespondencji od kogoś bliskiego. Niezależnie od sposobu komunikowania, zasady pozostają niezmienne: grzecznościowa forma zwracania się do odbiorcy, informacja o nadawcy, umiejętność przedstawienia sprawy, której dotyczy korespondencja. W trakcie lekcji uczestnicy zaadresują kartę pocztową, a także zwiedzą wagon, który dawniej pełnił rolę ruchomego urzędu pocztowego.

Czas: 75 min.
Cena: 200 zł od grupy (do 25 dzieci) + bilety wstępu (opiekunowie bezpłatnie)
UWAGA! Lekcja wyłączona jest z programu „Kulturalna szkoła na Mazowszu”.

Celem lekcji jest poszerzenie wiedzy na temat zawodów kolejowych. Zajęcia odbywają się w salach wystawowych, skansenie lokomotyw, w sali edukacyjnej oraz w wagonie kolejowym. Uczestnicy wcielają się w role pracowników kolei: maszynisty, konduktora, dyżurnego ruchu i megafonisty dowiadując się na czym polega ich praca. Poprzez zabawę poznają charakterystykę zawodów wykonywanych na kolei.

W grudniu na bazie tej lekcji, organizujemy w jej trakcie spotkanie ze św. Mikołajem. Zamówienia na tę specjalną lekcję przyjmujemy przez cały rok.

Czas trwania: 90 min
Cena (zawiera poczęstunek i upominek): 40 zł/osoba (grupa do 25 dzieci). Opiekunowie bezpłatnie.
Rok 2023 był rokiem wyjątkowym, ze względu na obchody 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Mimo iż zakończyło się klęską i represjami miało wielkie znaczenie dla przyszłych pokoleń pragnących wolności, którą dziś możemy się cieszyć. W trakcie zajęć przypomnimy postać Romualda Traugutta, polskiego generała i dyktatora powstania styczniowego, w przypadającą w 2024 roku, 160 rocznicę jego śmierci.  Podczas lekcji zwrócimy uwagę na te ważne wydarzenia historyczne oraz na dzielnych i walecznych kolejarzy biorących udział w Powstaniu Styczniowym.
Celem naszego spotkania będzie rozwijanie zainteresowań oraz rozwijanie wiedzy dotyczącej historii Polski.

Czas trwania: 60 min
Cena: 100 zł od grupy (do 25 dzieci)
Najbardziej dociekliwi badacze kolei doszukują się jej początków 3 tysiące lat temu, w krajach starożytnego Wschodu. Powszechniejsza jest jednak opinia mówiąca o początkach transportu szynowego w podziemnych kopalniach niemieckich w XV-XVI wieku. Z czasem kolej wyjechała na powierzchnię ziemi, przyczyniając się do rewolucji przemysłowej. „Diabelska maszyna”, jak zwykło się nazywać parowóz – bardzo szybko opanowała świat. Kolejnym krokiem milowym w transporcie kolejowym była lokomotywa spalinowa, a następnie elektryczna, czy wreszcie TGV. Czym jeszcze zaskoczy nas kolej? Podróż do przeszłości kolei uatrakcyjnią, między innymi: pierwsza kareta kolei konnej, pierwsza lokomotywa parowa z początku XIX wieku oraz Lux-Torpeda.

Czas trwania: 60 min
Cena: 60 zł od grupy (do 25 dzieci) + bilety wstępu (opiekunowie bezpłatnie)
Kolej zapewnia bezpieczny i ekologiczny transport ludzi oraz towarów. Jeśli jest prawidłowo rozwinięta i dostarcza usługi na wysokim poziomie - ułatwia nam życie. Uczestnicy lekcji poznają kolej z tej właśnie strony – jako najmniej uciążliwego dla przyrody środka transportu. Jednocześnie będziemy utrwalać w dzieciach postawy cechujące się odpowiedzialnością za środowisko.

Czas trwania: 60 min
Cena: 100 zł od grupy (do 25 dzieci) + bilety wstępu (opiekunowie bezpłatnie)
W naszym Muzeum znajduje się pociąg pancerny, jedyny tak zachowany eksponat tego typu w Europie. Udostępniamy go uczniom podczas lekcji muzealnej zwiedzając wnętrza wagonu artyleryjskiego, ale to nie jedyny element lekcji. W jej trakcie zwiedzamy również sale wystawowe i muzealny skansen odkrywając historię kolei, w tym między innymi genezę powstania pociągów pancernych, ich przeznaczenie i zastosowanie podczas działań militarnych.

Czas trwania: 75 min.
Cena: 200 zł od grupy (do 25 dzieci) + bilety wstępu (opiekunowie bezpłatnie)
Podczas zajęć podejmiemy rozważania na temat: patriotyzmu, godła, ojczyzny, honoru, odwagi i bohaterstwa. Dzięki eksponatom i opowieściom o historii polskich kolejarzy – uczestników walk z okupantem, te pojęcia wypełni autentyczna i bogata treść. Podczas zajęć uczestnicy zostaną podzieleni na kilkuosobowe zespoły, które będą przygotowywać projekty sztandaru. Praca ma uwzględniać symbole narodowe oraz hasło, które najlepiej odda ich podniosły charakter.

Czas trwania: 90 min
Cena: 200 zł od grupy (do 25 dzieci) + bilety wstępu (opiekunowie bezpłatnie)
Zajęcia mają na celu pokazać rozwój przemysłu i techniki w wieku XIX nazywanym wiekiem pary. Uczniowie poznają historię rewolucji przemysłowej, przyczyny jej gwałtownego rozwoju oraz rolę kolei w kształtowaniu potęgi gospodarczej państw europejskich i ziem polskich. Zaznajomią się również z 19. wiecznymi wynalazkami, a także biografią najważniejszych konstruktorów i inżynierów wieku pary i elektryczności.

Czas trwania: 60 min.
Cena: 100 zł od grupy (do 25 dzieci) + bilety wstępu (opiekunowie bezpłatnie)
Prywatny gabinet, część sypialna, łazienka i sala konferencyjna – zwiedzimy komfortowy wagon kolejowy przeznaczony do użytku wysokich urzędników lub władców. Wagony salonowe są własnością przewoźnika, udostępnianą na zamówienie, albo należą do osoby z nich korzystającej (np. władcy państwa). Salonki przeznaczone do prywatnego użytku władców państw są bogato wyposażane i zdobione. W trakcie lekcji poznamy też inne najsłynniejsze, najbardziej komfortowe i najdroższe pociągi świata. W trakcie lekcji uczestnicy będą mieli okazję zwiedzić niedostępny na co dzień wagon salonowy.

Czas trwania: 75 min.
Cena: 200 zł od grupy (do 25 uczestników) + bilety wstępu (opiekunowie bezpłatnie)
W naszym Muzeum znajduje się pociąg pancerny jedyny, tak zachowany eksponat tego typu w Europie. Udostępniamy go uczniom podczas lekcji muzealnej zwiedzając wnętrza wagonu artyleryjskiego, ale to nie jedyny element lekcji. W jej trakcie zwiedzamy również sale wystawowe i muzealny skansen odkrywając historię kolei, w tym między innymi genezę powstania pociągów pancernych, ich przeznaczenie i zastosowanie podczas działań militarnych.

Czas trwania: 60 min
Cena: 200 zł od grupy (do 25 dzieci) + bilety wstępu (opiekunowie bezpłatnie)
Rozpoznawanie osiągnięć technicznych, które przysłużyły się rozwojowi postępu technicznego, a tym samym człowiekowi to jeden z ważnych elementów w dostrzeganiu wartości techniki. Poznawanie historii osiągnięć technicznych budzi zainteresowanie i kreatywność. Wiąże się z tym również przewidywanie zagrożeń ze strony różnych wytworów techniki i urządzeń technicznych. Zbudujemy świadome podejście w dostrzeganiu postępu technicznego, jako elementów wojny, terroryzmu, zanieczyszczenia środowiska i zagrożeń dla zdrowia. W trakcie zajęć podejmiemy próbę zbudowania postawy obywatela odpowiedzialnego za współczesny i przyszły stan swojego środowiska.

Czas trwania: 75 min.
Cena: 200 zł od grupy (do 25 dzieci) + bilety wstępu (opiekunowie bezpłatnie)
W lipcu i sierpniu 2024 r. serdecznie zapraszamy na coroczne warsztaty LATO NA GŁÓWNYM. Tym razem inspiracją do tworzenia prac artystycznych będzie wystawa fotograficzna pod nazwą KOLEJĄ NA WAKACJE. Celem tej niezwykłej wystawy jest ukazanie różnorodności podróży oraz piękna krajobrazów i chwil związanych z podróżami koleją na przestrzeni ostatnich stu lat.\r\n\r\nZapraszamy dzieci do wzięcia udziału w tej wyjątkowej przygodzie, pełnej emocji i pozytywnych doświadczeń. Podczas warsztatów będziemy dążyć do zachęcenia dzieci do odkrywania piękna i różnorodności podróży koleją, rozwijania ich wyobraźni i kreatywności poprzez sztukę wizualną, wspierania dzieci w dzieleniu się swoimi refleksjami i emocjami za pomocą sztuki.\r\n\r\nPodczas spotkania uczestnicy zostaną podzieleni na grupy, z których każda wybierze jedno zdjęcie, które najbardziej ich zainspirowało lub poruszyło. Następnie dzieci będą miały za zadanie stworzyć własne interpretacje tych obrazów za pomocą rysunku, malarstwa lub kolażu. Każda grupa będzie miała okazję zaprezentować swoje prace. Podczas warsztatów zachęcimy do wspólnej dyskusji na temat emocji związanych z podróżami koleją, które zostaną dostrzeżone na fotografiach z wystawy. Będzie to doskonała okazja do rozwijania umiejętności komunikacji i współpracy w grupie.\r\n\r\nOpłata: 3 zł/dziecko + bilet wstępu do Stacji Muzeum.\r\n\r\nOferta wakacyjna dla grup zorganizowanych do 30 osób.

Wybierz termin lekcji:

Maksymalna liczba uczestników w grupie to 25 osób plus opiekunowie.
Maksymalna liczba dzieci w grupie przedszkolnej to 15 osób plus opiekunowie.

Podaj dane:

Ze względu na przekroczenie maksymalnej liczby uczestników grupa została podzielona i zarezerwowane zostaną dwie lekcje.

Podsumowanie

Lekcja:
Termin:
Imię i nazwisko osoby zamawiającej:
Nazwa szkoły:
Klasa:
Liczba dzieci:
Liczba opiekunów:
Czy w grupie są osoby z niepełnosprawnością?
Liczba osób i rodzaj niepełnosprawności:
Adres:
Kod pocztowy:
Miasto:
Telefon:
E-mail:
Cena:
Dodatkowy komentarz:
*
*